DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Kirkebakke Alle 12, 2625 VallensbækGeomatic AVM
6.153.359
Mere Info 
Boliga
5.787.000
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.890.388
Mere Info 
Justeret RKR
5.705.670
Mere Info 
Udbudspris i postnr
6.524.644
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 6,15 mio. kr.

    september 2021
  • Seneste Salgspris

    2.425.000 kr.

    25. august 2000

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

5.884.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke to vurderinger: ″Udbudspriser i postnummer″ og ″Den offentlige ejendomsvurdering″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at de er statistisk forskellige fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af villaen på Kirkebakke Alle 12 ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,7 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til mio. kr 6,2 (AVM).

Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 6,15 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at villaen har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 2 år er vokset gennemsnitlig 98.561 kr. månedligt.

Geomatic AVM
6.153.359 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad villaen på Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
5.787.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har {{bdato}} indhentet en Bolighed data-vurdering af villaen på Kirkebakke Alle 12. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kirkebakke Alle 12. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Kirkebakke Alle 12. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Kirkebakke Alle 12. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Kirkebakke Alle 12 i Vallensbæk er 5.300.000 kr (år 2021). Grunden på 5.392 m2 er vurderet til 413.200 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 14.300 kr og en grundskyld på 10.073,82 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.300.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Kirkebakke Alle 12 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2625 Vallensbæk i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2625 Vallensbæk ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 30.053 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 17 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 17 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk har et vægtet areal på 196 m². Hvis Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 196 m2 x 30,053 kr/m2 = 5.890.388 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2625 Vallensbæk
5.890.388 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 2625 Vallensbæk. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2000 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 25. august 2000, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.425.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
25. august 2000Alm. frit salg2.425.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 196 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Kirkebakke Alle 12 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2625 Vallensbæk (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 196 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2000 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 5.705.670 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk var i tredje kvartal 2000. Salgsprisen 2.425.000 kr. var 3 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 3 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 196 m2 x 30,053 kr/m2 x 0.97 = 5.705.670 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2000)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2625 Vallensbæk
5.705.670 kr.

Udbudspriser i 2625 Vallensbæk

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 2625 Vallensbæk kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Kirkebakke Alle 12. Der er p.t. 14 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 14 villaer, der p.t. er til salg i 2625 Vallensbæk.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 25,457 til 41,102 kr/m2, med et gennemsnit på 32,485 kr/m2 og en median på 33,289 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Kirkebakke Alle 12, 2625 Vallensbæk svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 196 m2 x 33,289 kr/m2 = 6.524.644 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 2625 Vallensbæk)

gns. m2 udbudspris for 14 Villaer til salg i 2625 Vallensbæk
6.524.644 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af villaen på Kirkebakke Alle 12. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk