DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Sofienlundparken 6, 8860 UlstrupGeomatic AVM
2.629.814
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.650.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
3.195.813
Mere Info 
Justeret RKR
2.711.159
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.659.103
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 2,63 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  2.150.000 kr.

  20. maj 2009
 • Offentlig ejendomsvurdering

  1.650.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villaen på Sofienlundparken 6.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup.

Geomatic AVM
2.629.814 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Villaen på Sofienlundparken 6. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Sofienlundparken 6. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Villaen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Villaen på Sofienlundparken 6. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Sofienlundparken 6. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Villaen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Villaen på Sofienlundparken 6 i Ulstrup er 1.650.000 kr (år 2019). Grunden på 1.958 m2 er vurderet til 470.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 15.500 kr og en grundskyld på 10.974,39 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.650.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Sofienlundparken 6 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8860 Ulstrup i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8860 Ulstrup ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2020) er 11.373 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 9 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 9 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Villaen på Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup har et vægtet areal på 281 m². Hvis Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 281 m2 x 11,373 kr/m2 = 3.195.813 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 8860 Ulstrup
3.195.813 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Villa i 8860 Ulstrup. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2009 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Villaen på Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup er solgt 3 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 20. maj 2009, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.150.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
16. december 2007Alm. frit salg1.944.000
20. maj 2009Alm. frit salg2.150.000
22. september 1997Familieoverdragelse850.000

Salgsprisen for de 3 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 281 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Sofienlundparken 6 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 8860 Ulstrup (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 281 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2009 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2020, y: 2.711.159 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup var i andet kvartal 2009. Salgsprisen 2.150.000 kr. var 15 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 15 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 281 m2 x 11,373 kr/m2 x 0.85 = 2.711.159 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2009)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 8860 Ulstrup
2.711.159 kr.

Udbudspriser i 8860 Ulstrup

Udbudspriser på omkringliggende villaer i 8860 Ulstrup kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Sofienlundparken 6. Der er p.t. 41 villaer til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 41 villaer, der p.t. er til salg i 8860 Ulstrup.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 2,928 til 21,670 kr/m2, med et gennemsnit på 9,787 kr/m2 og en median på 9,463 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Sofienlundparken 6, 8860 Ulstrup svarer til gennmsnits-villaer i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 281 m2 x 9,463 kr/m2 = 2.659.103 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer i 8860 Ulstrup)

gns. m2 udbudspris for 41 Villaer til salg i 8860 Ulstrup
2.659.103 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Villa på Sofienlundparken 6. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk