Brøndby Nord - Forebyggelsesområde

Antal indbyggere
2.649
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
39.6 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
23.9 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.82 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
50.0 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
63.2 %
Ghettokriterium: < 55 %


Brøndby Nord er et forebyggelsesområde.

Brøndby Nord er et stort boligområde med hele 2.649 beboere, hvoraf 39.6 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (23.9 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 50.0 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.82 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Boligområdet

Brøndby Nord ligger i postnummer 2605 Brøndby og tilhører Brøndby Kommune.

Brøndby Nord består af fem almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Brøndby Nord og andre forebyggelsesområder. Brøndby Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Brøndby Nord og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 39.6 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Brøndby Nord) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 53
Den almene boligafdeling 53 er en del af Brøndby Nord - Forebyggelsesområde.
Foto: DanmarkBolig