Hedemarken - Forebyggelsesområde

Antal indbyggere
1.660
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
51.6 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
34.3 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.74 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
64.5 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
57.2 %
Ghettokriterium: < 55 %


Hedemarken er et forebyggelsesområde.

Hedemarken er et mellemstort boligområde med 1.660 beboere, hvoraf 51.6 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (34.3 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 64.5 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.74 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Boligområdet

Hedemarken ligger i postnummer 2620 Albertslund og tilhører Albertslund Kommune.

Hedemarken består af tre almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Hedemarken og andre forebyggelsesområder. Albertslund Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Hedemarken og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 51.6 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Hedemarken) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 5001-9, Hedemarken
Den almene boligafdeling 5001-9, Hedemarken er en del af Hedemarken - Forebyggelsesområde.
Foto: DanmarkBolig