Vejleåparken - Parallelsamfund

Antal indbyggere
4.939
Ghettokriterium: > 1.000
Ikke-vestlige indvandr.
56.1 %
Ghettokriterium: > 50 %
Arbejdsløshed
25.6 %
Ghettokriterium: > 40 %
Dømte lovovertrædere
1.73 %
Ghettokriterium: ≥ 2.35 %
Lavt uddannede
64.5 %
Ghettokriterium: > 60 %
Gennemsnitlig bruttoindkomst
58.9 %
Ghettokriterium: < 55 %


Vejleåparken er et ghettoområde (parallelsamfund).

Vejleåparken er et stort boligområde med hele 4.939 beboere, hvoraf 56.1 procent er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Andelen af personer, der står uden for arbejdsmarkedet (25.6 procent) er højt, men dog under ghettokriteriet på 40 procent. 64.5 procent har grundskole - eller ingen skole - som den højeste uddannelse. 1.73 procent af beboerne er dømt for en forbrydelse.

Vejleåparken i Ishøj, oprindeligt etableret i 1970'erne, har gennemgået omfattende renoveringer og boligsociale indsatser. Fra 1980'erne har fokus været på beboerdemokrati, uddannelse, og jobmuligheder for at forbedre områdets ry og beboersammensætning. En stor renovering fra 2001-2010, den største i Danmarks historie til en værdi af ca. 1,5 milliarder kroner, involverede kunstneriske udsmykninger og ændringer i arkitekturen. I 2017 startede et fireårigt projekt, "Den Boligsociale Helhedsplan", for at støtte mangfoldighed og skabe aktiviteter for børn og unge. Senest er der opført nye bæredygtige rækkehuse, designet til at tiltrække en bred vifte af beboere og understøtte den positive udvikling i området​

Boligområdet

Vejleåparken ligger i postnummer 2635 Ishøj og tilhører Ishøj Kommune.

Vejleåparken består af fire almene boligafdelinger:

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.

Hvad er et forebyggelsesområde?

Forebyggelsesområder er almennyttige boligområder, der ikke opfylder ghettokriterierne, men som vurderes at være i risiko for, at udvikle sig til ghettoer. Der er 62 almene boligområder med samlet ca. 115.000 beboere på listen af forebyggelsesområder. Det betyder, at mere end hver 10. almene beboer p.t. har sit hjem i et forebyggelsesområde. Se hele ghettolisten.

Restriktioner for forebyggelsesområder

Der gælder en række restriktioner for Vejleåparken og andre forebyggelsesområder. Ishøj Kommune og de almene boligorganisationer har pligt til at sortere boligsøgende i Vejleåparken og stille krav til for eksempel uddannelse, beskæftigelse og indkomst. Et af målene bag udpegning af forebyggelsesområder er, at der inden 2030 ikke findes områder i Danmark, hvor der er bosat mere end 30 procent såkaldte "ikke-vestlige indvandrere og efterkommere". P.t. er det tal 56.1 procent.

Hvordan defineres forebyggelsesområder?

Et forebyggelsesområde (som f.eks. Vejleåparken) er defineret som et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er højere end 30 procent, og mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  • Over 30 procent er hverken i arbejde eller uddannelse – opgjort som et gennemsnit over to år.
  • Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet er dømt for kriminalitet over de seneste to år.
  • Lavt uddannelsesniveau, over 60 % har kun grunduddannelse.
  • Lavt indtægtsniveau, under 65 % af gennemsnittet i regionen.
Boligafdeling 55
Den almene boligafdeling 55 er en del af Vejleåparken - Parallelsamfund.
Foto: DanmarkBolig