DinGeo — i hele Danmark

Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har 59.003 indbyggere og et årligt budget på 3.9 mia. kroner. Borgmester siden 2014 er Thomas Andresen fra Venstre og det administrative centrum er Aabenraa by.

Aabenraa Kommune har nøgletal, der gennemsnitligt er lidt under middel. Der dog en del områder hvor kommunen klarer sig fint, bl.a. er grundskyldspromillen den femtelaveste blandt landets 98 kommuner og der er en positiv gennemsnitling undervisningseffekt på kommunens folkeskoler.

Aabenraa Kommune ligger grund til et nyt datacenter for IT-giganten Apple, der bygger for godt og vel seks milliarder kroner på en 285 hektar stor grund, virksomheden har købt i Kassø. Google har ligeledes købt en 131 hektar stor grund i Kassø god sigte på at bygge endnu et datacenteri kommunen. Med datacentrene følger uden tvivl flere investeringer, f.eks. i vedvarende energi. Aabenraa Kommune drager desuden fin nytte af grænsen til Tyskland, hvor byerne Padborg, Frøslev, Bov og Kruså efterhånden er smeltet sammen til en stor bebyggelse med udstrakte industrikvarterer. Mange af beboerne er her beskæftiget med transport og spedition samt politi og toldvæsen.


Kontakt

Adresse:
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa

Email:
post@aabenraa.dk

Webside:
www.aabenraa.dk

Nøgletal for Aabenraa Kommune

! Dårligt helbred #69/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 14 procent af indbyggerne i Aabenraa Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #58/98

Middellevetiden i Aabenraa Kommune er 80.4 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Aabenraa Kommune sig på plads nr. 58. Over de sidste fire år er middellevetiden i Aabenraa Kommune øget med 1.0 år.

Alkoholforbrug #18/98

Relativt få indbyggere i Aabenraa Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.8 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Aabenraa Kommune på en 18. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #74/98

Der er desværre alt for mange rygere i Aabenraa Kommune. I 2013 røg 22.9 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #59/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Aabenraa Kommune er det desværre kun 26.3 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Aabenraa Kommune på en 59. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #51/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Aabenraa Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.1 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 51. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #12/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Aabenraa Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1443 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1416 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #55/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Aabenraa Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #89/98

I 2019 var 2.5 per 1000 indbyggere i Aabenraa Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #78/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 78 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Aabenraa Kommune behandlet 2584 byggesager med 7 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 32 dage. Prisen var i 2019 668 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Aabenraa Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #64/98

Blandt Aabenraa Kommunes folkeskoleelever trives 29.0 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 64 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.0 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #17/98

Aabenraa Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.211. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 17. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #71/98

I 2017 var Aabenraa Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.6. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #58/96

I 2018 var 3.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Aabenraa Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #72/98

Der er i Aabenraa Kommune 51.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 72. plads.

! Anbragte Børn #82/98

1.3 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 82. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #73/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Aabenraa Kommune 70.6 procent.Det placerer kommunen på en kedelig 73. plads blandt de 98 danske kommuner og under landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Aabenraa Kommune her »
! Udgifter til idræt #48/98

Aabenraa Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Aabenraa Kommune i gennemsnit 832 kr. om året pr. borger på idræt. 547 kr. på drift og 286 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #41/98

Aabenraa Kommune har 17.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 41. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #80/98

Borgerne i Aabenraa Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.2 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #52/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Aabenraa Kommune 5.9 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #86/98

I 2017 var der i Aabenraa Kommune 2.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #44/98

I 2017 var der i Aabenraa Kommune 31.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #84/98

Aabenraa Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 163,716 kr.Det er den 84. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #74/98

Aabenraa Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,998 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #79/98

I Aabenraa Kommune er der 2.8 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 20. højeste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #59/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Aabenraa Kommune 25.6 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 59 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #5/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Aabenraa Kommune 18.9, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 5 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #37/98

Aabenraa Kommune har en langfristet gæld på 14,098 kr per indbygger.Det er danmarks 37. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #72/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 73.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er et relativt lavt antal og det placerer Aabenraa Kommune på 72. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 73.4 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #83/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Aabenraa Kommune at falde med 1.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #62/98

I Aabenraa Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.7 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #71/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Aabenraa Kommune var 288,798 kr. Det er en den 28 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #80/98

4.3 procent af befolkningen i Aabenraa Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #18/98

Der er jobvækst Aabenraa Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Aabenraa Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Aabenraa Kommune
Der er 393 boliger til salg i Aabenraa Kommune

Dags dato (30. september 2023) er der 393 boliger til salg i Aabenraa Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 1133 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Aabenraa Kommune:

Se alle boliger til salg i Aabenraa Kommune her »

Grundskoler i Aabenraa Kommune

Folkeskoler i Aabenraa Kommune


Aabenraa Kommune er inddelt i 19 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 27 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Aabenraa Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 61,042 kr., er den 19. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Aabenraa Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Aabenraa Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Aabenraa Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Kongehøjskolen | 3.544   -0.5 | 398,038 kr. aabenraa_kongehoej 
Hærvejsskolen | 3.641   0.3 | 442,434 kr. aabenraa_haervej 
Lyreskovskolen | 3.480   0.1 | 428,063 kr. aabenraa_lyreskov 
Bov Skole - - - -
Frøslev-Padborg Skole - - - -
Holbøl Skole - - - -
Kollund Skole | 3.507   - 543,395 kr. aabenraa_kollund 
Kruså Skole - - - -
Felsted Centralskole | 3.623   -0.1 | 447,340 kr. aabenraa_felsted 
Kliplev Skole | 3.932   - 434,331 kr. aabenraa_kliplev 
Varnæs Skole | 3.935   - 457,802 kr. aabenraa_varnaes 
Genner Univers | 3.946   - 407,009 kr. aabenraa_genner 
Hellevad Børneunivers | 3.545   - 431,211 kr. aabenraa_hellevad 
Hjordkær Skole | 3.657   0.1 | 441,984 kr. aabenraa_hjordkaer 
Hovslund Børneunivers | 3.306   - 391,548 kr. aabenraa_hovslund 
Rødekro Skole - - - -
Fladhøj Skole - - - -
Bolderslev Skole | 3.681   - 440,240 kr. aabenraa_bolderslev 
Bylderup Skole | 3.621   -0.5 | 396,484 kr. aabenraa_bylderup 
Ravsted Børneunivers | 3.491   - 445,945 kr. aabenraa_ravsted 
Tinglev Skole | 3.595   0.0 | 406,518 kr. aabenraa_tinglev 
Brundlundskolen - - - -
Løjt Kirkeby Skole | 3.673   0.6 | 477,560 kr. aabenraa_loejt 
Rugkobbelskolen - - - -
Stubbæk Skole | 3.758   0.1 | 468,211 kr. aabenraa_stubbaek 
Høje Kolstrup Skole | 3.608   0.0 | 329,290 kr. aabenraa_kolstrup 
10. klasse Aabenraa - - - aabenraa_10 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Aabenraa Kommune

I Aabenraa Kommune er der 11 Privatskoler.

Privatskoler i Aabenraa Kommune