DinGeo — i hele Danmark

Lejre Kommune

Lejre Kommune har 27.402 indbyggere og et årligt budget på 1.7 mia. kroner. Borgmester siden 2016 er Carsten Rasmussen fra Socialdemokraterne og det administrative centrum er i Lyndby i det tidligere Bramsnæs Kommunes rådhus.

Lejre Kommune har flotte nøgletal. Det er sund kommune med en høj middellevetid på 81.8 år. De Økonomiske nøgletal er også flotte med en høj erhvervsfrekvens og en høj gennemsnitlig lønindkomst.

Lejre Kommune har med sin gode jordbund, åer, enge og skove altid været et attraktivt sted at bo. Holbækmotorvejen skærer siden 1972 tværs igennem kommunen. Dette har sammen med stationerne i Lejre og Hvalsø bevirket, at en betydelig del af de erhvervsaktive indbyggere pendler til København. Derudover har kommunen en varieret erhvervsstruktur med mange beskæftigede inden for bygge- og anlægssektoren.


Kontakt

Adresse:
Lejre Kommune
Møllebjergvej 4,
4330 Hvalsø

Email:
post@lejre.dk

Webside:
www.lejre.dk

Nøgletal for Lejre Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Lejre Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #8/98

Middellevetiden i Lejre Kommune er 81.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Lejre Kommune sig på plads nr. 8. Over de sidste fire år er middellevetiden i Lejre Kommune øget med 1.5 år.

! Alkoholforbrug #75/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Lejre Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 9.4 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Lejre Kommune på en 75. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #31/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Lejre Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.4 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #30/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Lejre Kommune er det heldigvis hele 28.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Lejre Kommune på en 30. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #19/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Lejre Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 13.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 19. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #23/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Lejre Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1537 indbyggere per praktiserende læge. Antallet repræsenterer en lille forbedring siden 2013 hvor der var 1586 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #13/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Lejre Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.1 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #42/98

I 2019 var 1.5 per 1000 indbyggere i Lejre Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #6/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 6 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Lejre Kommune behandlet 983 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 27 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Lejre Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Lejre Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #80/98

Blandt Lejre Kommunes folkeskoleelever trives 27.5 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en placering i bunden som nummer 80 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (27.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #56/98

Lejre Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.021. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 56. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Lejre Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #49/96

I 2018 var 3.2 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Lejre Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #18/98

Der er i Lejre Kommune 101.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 18. plads.

Anbragte Børn #10/98

0.5 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 10. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #7/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Lejre Kommune 78.1 procent.Det placerer kommunen på en flot 7. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Lejre Kommune her »
! Udgifter til idræt #83/98

Lejre Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Lejre Kommune i gennemsnit 616 kr. om året pr. borger på idræt. 451 kr. på drift og 166 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #40/98

Lejre Kommune har 17.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 40. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #88/98

Borgerne i Lejre Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.7 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #18/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Lejre Kommune 4.1 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #9/98

I 2017 var der i Lejre Kommune 0.9 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #15/98

I 2017 var der i Lejre Kommune 23.5 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #20/98

Lejre Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 207,352 kr.Det er den 20. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #6/98

Lejre Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 54,603 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #14/98

I Lejre Kommune er der 4.5 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 14. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #36/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Lejre Kommune 25.2 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 36 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #66/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Lejre Kommune 28.23, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 33 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #64/98

Lejre Kommune har en langfristet gæld på 19,043 kr per indbygger.Det er danmarks 64. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #8/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 80.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Lejre Kommune på en flot 8. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.6 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #69/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Lejre Kommune at vokse med 0.5 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #29/98

I Lejre Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.3 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #16/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Lejre Kommune var 353,321 kr. Det er en den 16. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #16/98

2.2 procent af befolkningen i Lejre Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #57/98

Der er jobvækst Lejre Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.3 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Lejre Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Lejre Kommune
Der er 276 boliger til salg i Lejre Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 276 boliger til salg i Lejre Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Lejre Kommune:

Se alle boliger til salg i Lejre Kommune her »

Grundskoler i Lejre Kommune

Folkeskoler i Lejre Kommune


Lejre Kommune er inddelt i 7 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 10 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Lejre Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 60,714 kr., er den 18. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Lejre Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Lejre Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Lejre Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Bramsnæsvigskolen | 3.432   -1.0 | 474,535 kr. lejre-bramsnaesvig 
Kirke Hyllinge Skole | 3.504   0.0 | 482,206 kr. lejre-kirkehyllinge 
Sæby-Gershøj Skole - - - -
Kirke Sonnerup Skole - - - -
Hvalsø Skole | 3.581   0.0 | 535,820 kr. lejre-hvalsoe 
Kirke Saaby Skole | 3.413   0.0 | 504,825 kr. lejre-kirkesaaby 
Allerslev Skole | 3.626   1.0 | 629,298 kr. lejre-allerslev 
Osted Skole | 3.502   0.0 | 487,353 kr. lejre-orsted 
Glim Skole - - - -
Trællerupskolen | 3.596   0.0 | 560,203 kr. lejre-grevninge 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Lejre Kommune

I Lejre Kommune er der 2 Privatskoler.

Privatskoler i Lejre Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Osted Fri- og Efterskole (friskolen) -
Sofiehøj Friskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.