DinGeo — i hele Danmark

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune har 37.285 indbyggere og et årligt budget på 2.5 mia. kroner. Vesthimmerland har målt pr. indbygger den ottendelaveste skatteindtægt, og er den kommune, der modtager ottendeflest penge pr. indbygger fra den kommunale udligningsordning.

Set i forhold til Danmarks øvrige kommuner bruger Vesthimmerland få penge på folkebiblioteker og fritidsfaciliteter (stadions, idrætsanlæg, svømmehaller og andre fritidsfaciliteter). Omvendt bruger kommunen relativt mange penge på ældre og handicappede.

Vesthimmerlands Kommune har fine naturoplevelser med fjord, hede og imponerende morænelandskaber, der omkranser kommunens mere end 20 hyggelige byer og landsbyer.


Kontakt

Adresse:
Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27,
9600 Aars

Email:
post@vesthimmerland.dk

Webside:
www.vesthimmerland.dk

Nøgletal for Vesthimmerlands Kommune

! Dårligt helbred #88/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 16 procent af indbyggerne i Vesthimmerlands Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og langt over landsgennemsnittet.

! Middellevetid #47/98

Middellevetiden i Vesthimmerlands Kommune er 80.6 år, hvilket er lavere end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Vesthimmerlands Kommune sig på plads nr. 47. Over de sidste fire år er middellevetiden i Vesthimmerlands Kommune øget med 0.9 år.

! Alkoholforbrug #37/98

Der er en del i Vesthimmerlands Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Vesthimmerlands Kommune på en 37. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #44/98

Der er desværre en del rygere i Vesthimmerlands Kommune. I 2013 røg 21.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #84/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Vesthimmerlands Kommune er der alt for få fysisk aktive med kun 24.2 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Vesthimmerlands Kommune på en 84. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #92/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Vesthimmerlands Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 92. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #91/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Vesthimmerlands Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1818 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1754 indbyggere per læge.

! Borgere med multisygdom #53/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Vesthimmerlands Kommune har en høj andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 15.3 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #21/98

I 2019 var 1.2 per 1000 indbyggere i Vesthimmerlands Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #38/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 38 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Vesthimmerlands Kommune behandlet 2505 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 58 dage. Prisen var i 2019 475 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Vesthimmerlands Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #60/98

Blandt Vesthimmerlands Kommunes folkeskoleelever trives 29.5 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 60 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.5 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #47/98

Vesthimmerlands Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.049. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 47. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #81/98

I 2017 var Vesthimmerlands Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.4. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #62/96

I 2018 var 3.8 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Vesthimmerlands Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #60/98

Der er i Vesthimmerlands Kommune 60.2 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 60. plads.

! Anbragte Børn #68/98

1.1 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et stort antal og tallet placerer kommunen på en 68. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #56/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Vesthimmerlands Kommune 72.3 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 56. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Vesthimmerlands Kommune her »
! Udgifter til idræt #47/98

Vesthimmerlands Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til investeringer i idræt. I perioden 2012-2016 brugte Vesthimmerlands Kommune i gennemsnit 841 kr. om året pr. borger på idræt. 711 kr. på drift og 131 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #28/98

Vesthimmerlands Kommune har 18.3 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 28. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #77/98

Borgerne i Vesthimmerlands Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 5.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #28/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Vesthimmerlands Kommune 4.4 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #39/98

I 2017 var der i Vesthimmerlands Kommune 1.6 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #18/98

I 2017 var der i Vesthimmerlands Kommune 24.6 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #98/98

Vesthimmerlands Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 155,851 kr.Det er den 98. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #71/98

Vesthimmerlands Kommune har et relativ højt udgiftsbehov per indbygger på 62,470 kr. Det afspejler en kommune med relativt mange udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #64/98

I Vesthimmerlands Kommune er der 2.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 64. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #96/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Vesthimmerlands Kommune 27.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 3 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #24/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Vesthimmerlands Kommune 22.82, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 24 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #85/98

Vesthimmerlands Kommune har en langfristet gæld på 23,530 kr per indbygger.Det er danmarks 14. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #53/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 75.3 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Vesthimmerlands Kommune på 53. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 75.2 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #84/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Vesthimmerlands Kommune at falde med 1.8 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #89/98

I Vesthimmerlands Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #86/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Vesthimmerlands Kommune var 281,572 kr. Det er en den 13 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #74/98

4.0 procent af befolkningen i Vesthimmerlands Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #70/98

Der er jobvækst Vesthimmerlands Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 0.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Vesthimmerlands Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Vesthimmerlands Kommune
Der er 695 boliger til salg i Vesthimmerlands Kommune

Dags dato (2. december 2023) er der 695 boliger til salg i Vesthimmerlands Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 788 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Vesthimmerlands Kommune:

Se alle boliger til salg i Vesthimmerlands Kommune her »

Grundskoler i Vesthimmerlands Kommune

Folkeskoler i Vesthimmerlands Kommune


Vesthimmerlands Kommune er inddelt i 12 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 21 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Vesthimmerlands Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 69,626 kr., er den 32. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Vesthimmerlands Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Vesthimmerlands Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Vesthimmerlands Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Toppedalskolen | 3.633   0.0 | 415,419 kr. vesthimmerland_toppedal 
Gedsted Skole | 3.869   - 432,788 kr. vesthimmerland_gedsted 
Simested Skole - - - -
Aalestrup Skole | 3.536   - 418,748 kr. vesthimmerland_aalestrup 
Farsø Skole | 3.606   1.0 | 420,997 kr. vesthimmerland_farsoe 
Louns-Alstrup Skole - - - -
Strandby Skole - - - -
Ullits Skole og Børnehuset Fjorden | 4.086   - 435,613 kr. vesthimmerland_ulits 
Vester Hornum Skole | 3.561   0.0 | 374,047 kr. vesthimmerland_vesterhornum 
10. KlasseCentret Vesthimmerland - - - -
Bakkeskolen - - - -
Løgstør Skole | 3.692   1.0 | 422,734 kr. vesthimmerland_loegstoer 
Overlade Centralskole - - - -
Vilsted-Vindblæs Børnecenter - - - -
Ranum Skole | 3.669   0.0 | 395,069 kr. vesthimmerland_ranum 
Blære Skole - - - -
Haubro Skole - - - -
Hornum Skole | 3.610   0.0 | 390,266 kr. vesthimmerland_hornum 
Vestrup Skole | 3.767   - 414,319 kr. vesthimmerland_vestrup 
Aars Skole | 3.816   0.0 | 405,846 kr. vesthimmerland_aars 
Østermarkskolen | 3.781   0.0 | 463,816 kr. vesthimmerland_oestermark 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Vesthimmerlands Kommune

I Vesthimmerlands Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Vesthimmerlands Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Overlade Friskole -
Ålestrup Realskole 0.0 |
Fjelsø Friskole -
Vilsted Friskole -
Haubro Friskole og Børnehus -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.