DinGeo — i hele Danmark

Boligskat — Kongens Nytorv 21, 3. tv, 1050 København K

Den nuværende månedlige boligskat på Kongens Nytorv 21, 3. tv er 5.815 kr. Boligskatten ser desværre ud til, at vokse over de næste år. Boligejer vil ifm. med skatteomlægningen i 2024 få en skatterabat. Skatterabatten bortfalder for nye ejere af boligen. Den nuværende boligejer vil ifm. med skatteomlægningen i 2024 få en skatterabat. Skatterabatten bortfalder for nye ejere af boligen.

Boligejeren skal sandsynligvis ikke have penge tilbage i skat for perioden 2011-2020. Da de historiske offentlige ejendomsvurderinger ser ud til at have været i den lave ende.


Estimeret fremtidig boligskat på Kongens Nytorv 21, 3. tv
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:69.781 kr 76.571 kr (*) 74.532 kr (*) 88.754 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i København Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været lav, og boligejerne er sluppet billigere i boligskat, end de ville have gjort med mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Grafen indikerer, at der er ringe sandsynlighed for, at boligejeren skal have kompensation for overbetaling af boligskat.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Kongens Nytorv 21, 3. tv


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (14.024.404 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Kongens Nytorv 21, 3. tv er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Kongens Nytorv 21, 3. tv ».Effekten af den nye boligskattereform for huse i København Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i København Kommune: Et billigere hus til 3.900.000 kr., et typisk hus til 5.500.000 kr. og et dyrere hus til 8.100.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Kongens Nytorv 21, 3. tv baseret på bygnings aktuelle AVM værdi (14.024.404 kr.), og extrapolation fra et dyrere hus i København Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten i 2020 bliver 6.790 kr. højere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 69.781 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Kongens Nytorv 21, 3. tv til gode med en lettelse på 2.039 kr.

Boligejerne på Kongens Nytorv 21, 3. tv er blandt de relativt få tabere af 2024 skatteomlægningen, der vil opleve en højere boligskat end den de betaler nu (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer vil ifm. skatteomlægningen i 2024 muligvis få en skatterabat i omegnen af 15409 kr. Rabatten vil bortfalde for nye boligejere.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus3.900.00049.10048.90035.80000
Typisk hus5.500.00056.90056.50048.10000
Dyrere hus8.100.00062.90062.00060.5004.7000
Kongens Nytorv 21, 3. tv14.024.40476.57174.53288.75415.4090

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i København Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Kongens Nytorv 21, 3. tv er estimeret ved extrapolation fra et dyrere hus i København Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Kongens Nytorv 21, 3. tv.


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i København Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Kongens Nytorv 21, 3. tv er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Kongens Nytorv 21, 3. tv ».


Penge tilbage i boligskat

DinGeos historiske ejendomsvurderinger af bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv i København K er højere end den offentlige ejendomsvurdering for alle årene 2011-2020. Det tyder på, at Skats ejendomsvurderinger har været lave, og bygnings ejer ikke har betalt en for høj boligskat. Også Skatteministeriets udregninger peger på, at boligejer ikke har kompensation til gode.

Boligejer skal sandsynligvis ikke have penge tilbage i boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


Kongens Nytorv 21, 3. tv
Bygning på Kongens Nytorv 21, 3. tv. Foto stammer fra Boligas arkiv.

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »