DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 14, 2. , 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 14, 2. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 17 servitutter knyttet til Nyhavn 14, 2. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1813 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 14, 2. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 14, 2. .
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 22 meter fra Nyhavn 14, 2.

Skråfoto fra 1955 taget 22 meter nordøst for Nyhavn 14, 2. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

Lejligheden på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Nyhavn 14, 2.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
26.07.1813 1 Servitut Dok om at borttage nogle luger
03.04.1984 10 Servitut Fredningsbeslutning AKT 1_A-I_633
01.10.1986 11 Servitut Dok om grundfond mv
29.08.1988 12 Servitut Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Tilskudsdeklaration AKT 1_A-I_633
29.08.1988 13 Servitut Dok om bevaringspligt mv AKT 1_A-I_633
04.10.1991 14 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
27.07.1994 15 Servitut Vedtægter for ejerforening, lyst tillæg, Se akt, Tillige lyst pantstiftende. AKT 1_A-I_633
23.01.1995 16 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
03.08.2015 19 Vedtægter Tillæg til 01.04.19778041-01 Tillæg til Vedtægter for ejerforeningen Nyhavn 14-16
03.05.1869 2 Servitut Dok om bolværksskøder m.v. BESTILLES PÅ LANDSARKIVET
10.12.1877 3 Servitut Dok om nogle vinduer mv, (57/40)
12.03.1918 4 Servitut Fredningsbeslutning, (90/77)
09.07.1927 5 Servitut Dok om et cykelskur AKT 1_A-I_633
14.02.1974 6 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
12.12.1974 7 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
26.05.1975 8 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_A-I_633
01.04.1977 9 Vedtægter Vedtægter for ejerforening AKT 1_A-I_633 Tillæg tinglyst 03.08.20151006602465

Tabellen viser de 17 servitutter på ejendommen Nyhavn 14, 2. , 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 14, 2. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 14, 2. , 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 14, 2. , 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 14, 2. , 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 14, 2. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »