DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 9 servitutter på ejendommen Nyhavn 21, 1. mf, 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18.07.1853 1 Servitut Dok om vinduer mv, (42/163)
06.04.1914 2 Servitut BESTILLES PÅ LANDSARKIVET/RIGSARKIVET Tillægstekst Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen
01.09.1937 3 Servitut Dok om benyttelsen (udleje) af en lejlighed på 2 sal
03.04.1945 4 Servitut Fredningsbeslutning
10.05.1973 5 Servitut Vedtægter for ejerforening, Nyhavn 21
05.03.1976 6 Servitut Dok om bevaringspligt mv
03.04.1984 7 Servitut Fredningsbeslutning
04.10.1991 8 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 9 Servitut Dok om fjernvarme mv