DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Nyhavn 31A, st. , 1051 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Nyhavn 31A, st. , 1051 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 31A, st. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Nyhavn 31A, st. , 1051 København K er der 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Nyhavn 31A, st. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 32 servitutter på ejendommen Nyhavn 31A, st. , 1051 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
02.01.1843 1 Servitut Dok om vinduer og åbninger
31.12.1936 10 Servitut Dok om lysåbninger i brandgavlen AKT 1_J-I_655
13.01.1937 11 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv AKT 1_J-I_655
14.12.1942 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
20.11.1944 13 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
03.04.1945 14 Servitut Fredningsbeslutning
24.08.1946 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
21.03.1949 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
04.08.1952 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
16.03.1955 18 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
23.09.1955 19 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
08.03.1847 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
23.11.1956 20 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
20.12.1967 21 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til hinder for prioritering AKT 1_J-I_655
20.11.1979 22 Servitut Fredningsbeslutning Omfatter forhuset og de to hermed sammen- byggede sidehuse AKT 1_J-I_655
16.10.1980 23 Servitut Dok om bevaringspligt mv AKT 1_J-I_655
24.11.1980 24 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_655
23.12.1986 25 Servitut Tilskudsdeklaration AKT 1_J-I_655
04.10.1991 26 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19.05.1993 27 Servitut Dok om ejendommens vedligeholdelse mv AKT 1_J-I_655
19.05.1993 28 Servitut Vedtægter for Ejerforeningen Grosserer Grams Gaard Den primære ejerforening
23.01.1995 29 Servitut Dok om fjernvarme
02.07.1849 3 Servitut Dok om vinduer, åbninger- og lufthuller, (40/158)
07.07.1998 30 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Vedr den primære E/F Grosserer Grams gaard
26.01.2004 31 Servitut Vedtægter for ejerforening, tillæg Vedr den primære E/F Grosserer Grams Gaard
26.04.2006 32 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
12.03.1900 4 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (71/450)
10.06.1907 5 Servitut Dok om døråbning, (78/330)
25.03.1908 6 Servitut Dok om gavlvinduer, (91/57)
01.09.1919 7 Servitut Dok om et tørrum, (91/57)
18.09.1922 8 Servitut Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen BESTILLES PÅ LANDSARKIVET ..
22.06.1936 9 Servitut Dok om lysåbninger i brandgavlen AKT 1_J-I_655