DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Nyhavn 31J, 4. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 32 servitutter knyttet til Nyhavn 31J, 4. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Nyhavn 31J, 4. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Nyhavn 31J, 4. .
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 70 meter fra Nyhavn 31J, 4.

Skråfoto fra 1955 taget 70 meter syd for Nyhavn 31J, 4. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

Lejligheden på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Nyhavn 31J, 4.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18430102 1 andenServitut Dok om vinduer og åbninger
19361231 10 andenServitut Dok om lysåbninger i brandgavlen
19370113 11 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19421214 12 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19441120 13 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19450403 14 andenServitut Fredningsbeslutning
19460824 15 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19490321 16 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19520804 17 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19550316 18 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19550923 19 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
18470308 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19561123 20 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19671220 21 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv, Ikke til
19791120 22 andenServitut Fredningsbeslutning
19801016 23 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19801124 24 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19861223 25 andenServitut Tilskudsdeklaration
19911004 26 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930519 27 andenServitut Vedtægter for Ejerforeningen Grosserer
19930519 28 andenServitut Dok om ejendommens vedligeholdelse mv
19950123 29 andenServitut Dok om fjernvarme mv
18490702 3 andenServitut Dok om vinduer, åbninger- og lufthuller,
19980707 30 andenServitut Vedtægter for ejerforening, tillæg
20040126 31 andenServitut Vedtægter for ejerforening, tillæg
20060426 32 andenServitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er DONG Energy, cvr.nr. 20214414.
19000312 4 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (71/450)
19070610 5 andenServitut Dok om døråbning, (78/330)
19080325 6 andenServitut Dok om gavlvinduer, (91/57)
19190901 7 andenServitut Dok om et tørrum, (91/57)
19220918 8 andenServitut Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen
19360622 9 andenServitut Dok om lysåbninger i brandgavlen

Tabellen viser de 32 servitutter på ejendommen Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 27 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Nyhavn 31J, 4. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Nyhavn 31J, 4.
Rapporten fra 2013 tildeler bygningen energimærke G
Læs mere energimærket på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Nyhavn 31J, 4. , 1051 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Nyhavn 31J, 4. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »