DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Nyhavn 39, 1. , 1051 København K

Den nuværende månedlige boligskat på Nyhavn 39, 1. er 14.927 kr. Boligskatten ser ud til at skulle falde over de næste år. Den nuværende boligejer vil ifm. med skatteomlægningen i 2024 få en skatterabat. Skatterabatten bortfalder for nye ejere af boligen.

Der er en mulighed for, at boligejeren på Nyhavn 39, 1. skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Estimeret fremtidig boligskat på Nyhavn 39, 1.
år: 2019 2020 2021 2024 og frem
Skat:179.125 kr 67.993 kr (*) 66.669 kr (*) 71.027 kr (*)
Tabelbeskrivelse: Kolonnen '2019' er den nuværende årlige boligskat. De årlige boligskatter for 2020, 2021 og 2024 er kvalificerede bud baseret på ejendommens aktuelle AVM vurdering og skatteministeriets typeeksempler i København Kommune. Estimaterne indeholder en lang række usikkerheder.

Læs mere nedenfor ↓


Historiske ejendomsvurderinger

Skats historiske ejendomsvurderinger af restauranten/caféen på Nyhavn 39, 1. (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.

Check offentlige ejendomsvurderinger 2011-2020 på Nyhavn 39, 1.


Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af restauranten/caféen på Nyhavn 39, 1. har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger baseret på RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler - er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler - er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Nyhavn 39, 1. er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Nyhavn 39, 1. ».



Effekten af den nye boligskattereform for huse i København Kommune

Skatteministeriet har udregnet skattevirkningerne af de nye boligskatteregler for tre huse med forskelligt prisniveau i København Kommune: Et billigere hus til 3.900.000 kr., et typisk hus til 5.500.000 kr. og et dyrere hus til 8.100.000 kr. Et udtræk af skatteministeriets vigtigste tal er vist i tabellen nedenfor.

Vi har estimeret boligskatten for Nyhavn 39, 1. baseret på restauranten/caféens salgsjusterede kvadratmeterpris (10.307.349 kr.), og extrapolation fra et dyrere hus i København Kommune. Med de forbehold, der knytter sig til skatteministeriets udregninger, vores ejendomsvurdering og interpolation, ser det ud til, at boligskatten allerede i 2020 bliver 111.132 kr. lavere end den nuværende (2019) årlige boligskat på 179.125 kr. Fra 2021 nedsættes ejendomsværdiskatten for alle landets boliger og det kommer også Nyhavn 39, 1. til gode med en lettelse på 1.324 kr.

Boligejerne på Nyhavn 39, 1. er blandt vinderne af 2024 skatteomlægning, men en væsentlig lavere boligskat fra 2024 og fremover (afhængig af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering). Den nuværende boligejer vil ifm. skatteomlægningen i 2024 muligvis få en skatterabat i omegnen af 8690 kr. Rabatten vil bortfalde for nye boligejere.

Fremtidig boligskat og kompensation
BoligtypeEjendomsvurdering 2020Boligskat 2020 (1)Boligskat 2021 (2)Boligskat 2024 (6)Rabat (13)Kompensation (14)
Billigere hus3.900.00049.10048.90035.80000
Typisk hus5.500.00056.90056.50048.10000
Dyrere hus8.100.00062.90062.00060.5004.7000
Nyhavn 39, 1. 10.307.34967.99366.66971.0278.6900

Tabelbeskrivelse: Tabellens tre første rækker viser skatteministeriet udregning af virkningerne af de fremtidige boligskatteregler for huse med forskelligt prisniveau i København Kommune. Kolonnerne 'Boligtype' og 'Ejendomsvurdering 2020' angiver de tre eksempel-huse og deres ejendomsvurderinger. 'Boligskat 2020 (1)', 'Boligskat 2021 (2)' og 'Boligskat 2024 (6)' er de estimerede samlede boligskatter (ejendomsværdiskat + grundskyld) for årene 2020, 2021, 2024. 'Rabat (13)' er den eventuelle skatterabat, der gives til boligejer for at afbøde muligheden for en voldsom skattestigning fra 2024 (skatterabatten bortfalder ved salg af bolig). 'Kompensation (14)' er det eventuelle beløb, som boligejer kan forvente at få refunderet pga. for høje boligskatter i perioden 2011-2020. Udregningerne bag de nummererede kolonner markeret med (x) er beskrevet mere uddybende her ». Tallene for Nyhavn 39, 1. er estimeret ved extrapolation fra et dyrere hus i København Kommune.
Bemærk: Der er ikke tale om endelige værdier - men blot estimater baseret på en række antagelser i både skatteministeriets udregninger samt vores interpolation. Desuden vil den fremtidige boligskat kovariere med den (endnu ukendte) fremtidige boligprisudvikling på Nyhavn 39, 1. .


Datakilder: Skatteministeriets udførlige og ret indviklede beregninger for typiske ejerboliger i København Kommune er beskrevet på siden Nye boligskatteregler - Typeeksempler ». AVM prisvurdering og anden boligstatistik for Nyhavn 39, 1. er beskrevet udførligt på siden Ejendomsvurderinger på Nyhavn 39, 1. ».


Penge tilbage i boligskat

Det er uklart om restauranten/caféens ejer har en kompensation til gode. Skatteministeriets udregninger indikerer, at der ikke kan forventes en kompensation. Grafen med de historiske ejendomsvurderinger indikerer dog, at de offentlige ejendomsvurderinger muligvis har været i den høje ende.

Der er en lille chance for tilbagebetaling af boligskat (*)

(*) Ansvarsfraskrivelse: Udregninger på denne side er baseret på offentlig tilgængelige geodata. De nævnte beløb repræsenterer kvalificerede gæt. Skats endelige vurderinger er først tilgængelige i 2020-2022 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør ofte en væsentlig (bolig)udgift, der påvirker boligprisudviklingen. Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Desværre har der igennem flere år været en del problemer og uklarheder med boligskat.

Miseren startede for alvor tilbage i 2013, hvor en sønderlemmende kritik udløste en fuldstændig suspension af de offentlige ejendomsvurderinger, som ellers udgør grundlaget for boligskat i Danmark. Siden 2013 har boligskatten således baseret sig på 2011-vurdering, hvilket betyder, at boligbeskatningen i højere og højere grad har mistet enhver sammenhæng med boligernes værdi.

Det forsøges der nu rådet bod på med nye ejendomsvurderinger og nye boligskatteregler. Alle danske boligejere vil i perioden 2020-2022 modtage nye ejendomsvurderinger, vurderingerne vil efterfølgende opdateres årligt. De nye vurderinger er udgangspunktet for:

1. Boligskatten fra 2024 og frem.

2. Tilbagebetaling til boligejere, der har indbetalt en urimelig høj boligskat i perioden 2011-2020.

Læs mere her »