DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Nyhavn 51, st. , 1051 København K

2022
Ejendomsværdiskat
0
Mere Info 
2022
Grundskyld
0
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
0
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
~ 0
Mere Info 
2024
Skatterabat
~ 35.750
Mere Info 
2011-
Kompensation
0
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Nyhavn 51, st.

I 2022 betalte boligejer på Nyhavn 51, st. en samlet boligskat på 0 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 0 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 4.650.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 781.200 kr.

Ejendomsværdiskat: 0 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 0 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 4.650.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (4.650.000 - 3.040.000) kr = 76.268 kr.

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Nyhavn 51, st. (0 kr) er beregnet.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 0 kr

Den nuværende grundskyld 0 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 781.200 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 781.200 kr = 26.560 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 26.560 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 0 kr

Den samlede boligskat 0 kr. på Nyhavn 51, st. er summen af ejendomsværdiskat (0 kr) og grundskyld (0 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 0 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 0 kr i 2022 og 0 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Nyhavn 51, st.


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for lejligheden på Nyhavn 51, st. . Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Baseret på skatteministeriets boligskatteberegner » for gennemsnitsboliger i København kommune giver vi nedenfor kvalificerede gæt på hvad 2024-reformen vil betyde for lejligheden på Nyhavn 51, st. under antagelse af at den nye offentlige ejendomsvurdering lander tæt på vores vurdering af lejligheden: 8.000.000 kr.

Bemærk! Der er usikkerhed på vores computerberegnede ejendomsvurdering af Nyhavn 51, st. (8.000.000 kr). Vurderingen har indflydelse på analysen af fremtidig skat efter 2024-skattereform.
Historiske ejendomsvurderinger på Nyhavn 51, st.

Skats offentlige vurdering af lejligheden på Nyhavn 51, st. (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Nyhavn 51, st. har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger baseret på det seneste salg af Nyhavn 51, st. og RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De historiske ejendomsvurderinger svarer til den salgsjusterede kvadratmeterpris, inklusiv de indbyggede usikkerheder beskrevet her. De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Nyhavn 51, st. er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Nyhavn 51, st. ».

Den samlede boligskat i 2024: ~ 0 kr

Et typisk ejerlejlighed i København Kommune med en offentlig ejendomsvurdering på 8.000.000 kr vil ifølge boligskatteberegneren have en samlet boligskat på 35.750 kr i 2024.

Hvis vi antager at skats ejendomsvurdering af lejligheden på Nyhavn 51, st. lander tæt på vores computerberegnede ejendomsvurdering på ca. 8.000.000 vil vores bud på en 2024-boligskat være 0 kr, der er lig adressens samlede boligskat for 2023. Grunden til at vores bud på en 2024-boligskat ikke er lig boligskatteberegners bud er fordi at det overstiger den samlede boligskat for 2023: 0 kr. Boligejer vil få en skatterabat svarende til differencen (læs mere nedenfor), således at den samlede boligskat i 2024 rammer 0 kr.

Boligskattereformen fra 2024 vil ikke umiddelbart betyde en stigning i boligskat. På den lidt længere bane vil reformen dog nok medføre stigninger når boligskatten kommer til at afhænge af de årlig opdaterede offentlige ejendomsvurderinger.

Bemærk: Vi kender naturligvis ikke 2024-værdien af lejligheden på Nyhavn 51, st. , 1051 København K. Vores bud er baseret på fire ejendomsvurderinger af Nyhavn 51, st. . Skats boligskatteberegner og mere information om 2024 boligskattereformen findes online her »

Fremtidig skatterabat fra 2024: ~ 35.750 kr

Ifølge boligskatberegneren vil lejlighedens ejer modtage en skatterabat på 17.650 kr. Skatterabatten betyder, at boligskatterne ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis boligskattereglerne gældende i 2023 var blevet videreført. Skatterabatten følger boligejer, så længe hun bliver boende i lejligheden på Nyhavn 51, st. . Skatterabatten er ikke et lån men en rabat, der er fast i kroner og øre. Boligejer beholder rabatten til den dag, hun sælger ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat.

Kompensation for 2011-2020: 0 kr

Boligejeren skal sandsynligvis ikke have kompensation for for meget betalt boligskat for perioden 2011-2020. De historiske offentlige ejendomsvurderinger ser ud til at have været i den lave ende - se graf ovenfor


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Nyhavn 51, st. , samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »