DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Herluf Trolles Gade 7, 3. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1871 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Herluf Trolles Gade 7, 3. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Herluf Trolles Gade 7, 3. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 82 meter fra Herluf Trolles Gade 7, 3. th

Skråfoto fra 1955 taget 82 meter nordøst for Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

Servitutter på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20.11.1871 1 Servitut Dok om nogle luger og åbninger (53/83) Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
29.01.1877 2 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (56/280) Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
05.11.1877 3 Servitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (57/15) Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
26.01.1925 4 Servitut Dok om at der ikke skal kunne vindes hævd på et areal af matr nr 409 eller på et der anbragt cykelskur (98/89) Yderligere tekst SKAL HENTES PÅ LANDSARKIVET
04.10.1991 5 Servitut Dok om fundering/grundvand mv
23.01.1995 6 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F13I
29.06.2009 7 Vedtægter Vedtægter for ejerforening

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Herluf Trolles Gade 7, 3. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Herluf Trolles Gade 7, 3. th
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke G
Læs mere energimærket på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Herluf Trolles Gade 7, 3. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »