DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København KRKR-pris i postnr
4.910.529
Mere Info 
Udbudspris i postnr
7.281.341
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her   • Seneste Salgspris

    30.000.000 kr.

    24. juni 2003

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K er ifølge BBR en andelsbolig i foreningen A/B Peder Skrams Gård. En andelsbolig er teknisk set et medlemskab af en andelsboligforening med ret til en bolig. Derfor kan det ikke sammenlignes direkte med et ejerboligkøb. Skats ejendomsvurdering af den samlede boligmasse i A/B Peder Skrams Gård var i 2021 ved den seneste vurdering: 162.000.000 kr.

Du kan læse mere om andelsboligkøb her ».

Nedenstående har vi lavet to forskellige beregninger af prisen på en ejerbolig med samme antal kvadratmeter i samme postnummer som Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K. Beregningerne kan du bruge til at vurdere en fair pris for andelslejligheden. Den månedlige omkostning bør ikke overstige den månedlige omkostning ved en tilsvarende ejerbolig. Vi anbefaler derfor, at du sammenligner omkostninger ved de to typer bolig. Ejerboliger kan typisk optage et realkreditlån, der er væsentligt billigere end et lån til en andelsbolig. Derfor bør den tekniske pris på en andesbolig også være cirka 25% lavere end en tilsvarende ejerbolig i området.


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

null
Den offentlige ejendomsvurdering
162.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 59.163 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 152 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 152 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K har et vægtet areal på 83 m². Hvis Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 83 m2 x 59,163 kr/m2 = 4.910.529 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1052 København K
4.910.529 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1052 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2003 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K er solgt 3 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 24. juni 2003, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 30.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
24. juni 2003Alm. frit salg30.000.000
5. marts 2003Alm. frit salg28.000.000
18. juli 2002Salg i øvrigt15.400.000

Salgsprisen for de 3 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 83 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Herluf Trolles Gade 2, 3. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 83 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2003 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2021, y: 77.825.572 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K var i andet kvartal 2003. Salgsprisen 30.000.000 kr. var 1485 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 1485 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 83 m2 x 59,163 kr/m2 x 15.85 = 77.825.572 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2003)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1052 København K
77.825.572 kr.

Udbudspriser i 1052 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1052 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1052 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 87,727 til 87,727 kr/m2, med et gennemsnit på 87,727 kr/m2 og en median på 87,727 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Herluf Trolles Gade 2, 3. tv, 1052 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 83 m2 x 87,727 kr/m2 = 7.281.341 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1052 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1052 København K
7.281.341 kr.
Ejendomsvurderinger på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Herluf Trolles Gade 2, 3. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk