DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K.

For at få mere information om byggesager på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K er der 1 lokalplaner og 2 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF

Officielle attester på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 15 servitutter på ejendommen Peder Skrams Gade 27, 4. th, 1054 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
16.05.1870 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (52/139)
15.07.1981 10 Servitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
04.10.1991 11 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv AKT 1_S-I_50
21.12.1993 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
23.01.1995 13 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (akt F 13 I), Vedr 297
26.04.2006 14 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
26.04.2006 15 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
06.05.1912 2 Servitut Dok om skure mv, (83/26)
28.01.1963 3 Servitut Dok om transformerstation mv, Ikke til hinder for prioritering AKT 1_F-I_128
29.12.1966 4 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_F-I_128
06.01.1970 5 Servitut Vedtægter for ejerforening, Havnegade 35/Peder Skramsgade 27, Om resp se akt, Tillige lyst pantstiftende. AKT 1_F-I_128
13.03.1970 6 Servitut Dok om varme- og varmt vand, Resp lån i off midler AKT 1_F-I_128
21.02.1972 7 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_F-I_128
27.09.1978 8 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv AKT 1_F-I_128
06.04.1981 9 Servitut Dok om saneringsplan mv