DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Peder Skrams Gade 15, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 17 servitutter knyttet til Peder Skrams Gade 15, kl. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2017 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Peder Skrams Gade 15, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Peder Skrams Gade 15, kl. .
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 53 meter fra Peder Skrams Gade 15, kl.

Skråfoto fra 1955 taget 53 meter øst for Peder Skrams Gade 15, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

Lejligheden på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Peder Skrams Gade 15, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18740907 1 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (55/4)
19870901 10 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst
19880602 11 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 12 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 13 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
20050211 14 andenServitut Dok om opsætning af altaner mv
20170222 17 vedtaegter
22.02.2017 18 Vedtægter Tillæg til vedtægter
22.02.2017 19 Vedtægter Tillæg til vedtægter
18750125 2 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (55/132)
18760807 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
18770226 4 andenServitut Dok om gårdene til matr nr 396, 397 og 398
19250112 5 andenServitut Dok om baderum (98/66)
19640221 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19690127 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19810406 8 andenServitut Dok om saneringsplan mv
19810715 9 andenServitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv

Tabellen viser de 17 servitutter på ejendommen Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Peder Skrams Gade 15, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Peder Skrams Gade 15, kl.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Peder Skrams Gade 15, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »