DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København KRKR-pris i postnr
2.721.498
Mere Info 
Udbudspris i postnr
2.802.044
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K

Lejligheden på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af RENTAS ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2019 ved den seneste vurdering: 3.450.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1054 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1054 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 59.163 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 152 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 152 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K har et vægtet areal på 46 m². Hvis Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 46 m2 x 59,163 kr/m2 = 2.721.498 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1054 København K
2.721.498 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1054 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1054 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Peder Skrams Gade 15, kl. . Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1054 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 60,914 til 60,914 kr/m2, med et gennemsnit på 60,914 kr/m2 og en median på 60,914 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Peder Skrams Gade 15, kl. , 1054 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 46 m2 x 60,914 kr/m2 = 2.802.044 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1054 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1054 København K
2.802.044 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Peder Skrams Gade 15, kl. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk