DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende August Bournonvilles Passage 3, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygnings fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygning.
  • Servitutter: Der er tolv servitutter knyttet til August Bournonvilles Passage 3, st. . Bygnings ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygning.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på August Bournonvilles Passage 3, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring August Bournonvilles Passage 3, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 77 meter fra August Bournonvilles Passage 3, st.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 77 meter nordvest for August Bournonvilles Passage 3, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

Bygning på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, August Bournonvilles Passage 3, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20201104 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
19950123 10 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, (F-13-I)
20020905 11 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
20051118 12 andenServitut Dok om at beboelseslejligheden skal
18681005 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (51/194)
18700214 3 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv, (52/86)
19330119 4 andenServitut Dok om et cykelskur
19550127 5 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Resp
19700803 6 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19740617 7 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om
19830215 8 andenServitut Lokalplan nr. 48
19911004 9 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv

Tabellen viser de 12 servitutter på ejendommen August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 05 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på August Bournonvilles Passage 3, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for August Bournonvilles Passage 3, st. , 1055 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Det Kongelige Teater Download PDF
2012 Lokalplan (vedtaget) Kongens Nytorv Metrostationsplads Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for August Bournonvilles Passage 3, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »