DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Holbergsgade 28, kl. 4. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Holbergsgade 28, kl. 4 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Holbergsgade 28, kl. 4.
thumbnail: Skråfoto fra 1955 taget 101 meter fra Holbergsgade 28, kl. 4

Skråfoto fra 1955 taget 101 meter nordvest for Holbergsgade 28, kl. 4. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

Lejligheden på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Holbergsgade 28, kl. 4

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

Officielle attester og rapporter på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Holbergsgade 28, kl. 4 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Holbergsgade 28, kl. 4
Rapporten fra 2018 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Holbergsgade 28, kl. 4, 1057 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Holbergsgade 28, kl. 4 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »