DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Havnegade 39, kl., 1058 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Havnegade 39, kl., 1058 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Havnegade 39, kl., 1058 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Havnegade 39, kl., 1058 København K.

For at få mere information om byggesager på Havnegade 39, kl., 1058 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Havnegade 39, kl., 1058 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Havnegade 39, kl., 1058 København K er der 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2012 Lokalplan (vedtaget) Strandgade Nord Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Havnegade 39, kl., 1058 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Havnegade 39, kl., 1058 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Havnegade 39, kl., 1058 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Havnegade 39, kl., 1058 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Havnegade 39, kl., 1058 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 15 servitutter på ejendommen Havnegade 39, kl., 1058 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
08.03.1869 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (51/301)
01.12.1988 10 Servitut Dok om bevaringspligt mv
04.10.1991 11 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
11.01.1999 12 Servitut Lejekontrakt med Icon Medialab A/S Uops i 14 år efter indflytning U,P,
12.05.1999 13 Servitut Anmærkning anm hæftelser Tillægstekst Dok om parkeringspladser
09.04.2001 14 Servitut Dok om afløbsledning og spulebrønd
04.09.2002 15 Servitut Dok om parkeringspladser
30.08.1869 2 Servitut Dok om nogle fremspring og 2 luftåbninger mv , (51/408)
03.12.1917 3 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (88/205)
22.12.1954 4 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
20.03.1981 5 Servitut Dok om fredning
06.04.1981 6 Servitut Dok om saneringsplan mv
15.07.1981 7 Servitut Dok om fælles gård, opholdsareal mv
07.12.1981 8 Servitut Ekspropriationsfortegnelse
23.01.1985 9 Servitut Dok om fjernvarme mv