DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Holmens Kanal 7, 1. 2. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i ejendommens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på ejendommen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på ejendommen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Holmens Kanal 7, 1. 2 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Holmens Kanal 7, 1. 2.
thumbnail: Skråfoto fra 1953 taget 45 meter fra Holmens Kanal 7, 1. 2

Skråfoto fra 1953 taget 45 meter sydvest for Holmens Kanal 7, 1. 2. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

Ejendommen på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Holmens Kanal 7, 1. 2

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

Officielle attester og rapporter på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Holmens Kanal 7, 1. 2 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Holmens Kanal 7, 1. 2, 1060 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2014 Lokalplan (vedtaget) Nyhavn og Gammelholm Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Holmens Kanal 7, 1. 2 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »