DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Laksegade 20E, 2. , 1063 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Laksegade 20E, 2. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er ni servitutter knyttet til Laksegade 20E, 2. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 1959 og den seneste tinglyste servitut er fra 2012. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Laksegade 20E, 2. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Laksegade 20E, 2. .
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 127 meter fra Laksegade 20E, 2.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 127 meter øst for Laksegade 20E, 2. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

Lejligheden på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Laksegade 20E, 2.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19590408 1 andenServitut Fredningsbeslutning
20120614 10 vedtaegter
19660714 2 andenServitut Dok om plads til transformeranlæg mv
19730205 3 andenServitut Dok om transformerstation/anlæg mv, samt
19750729 4 andenServitut Dok om udlæg af arealer til gade
19760318 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930128 7 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20000204 8 andenServitut Vedtægter for "Ejerforeningen Laksegade

Tabellen viser de 9 servitutter på ejendommen Laksegade 20E, 2. , 1063 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 02 april, 2023  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Laksegade 20E, 2. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Laksegade 20E, 2.
Rapporten fra 2014 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Laksegade 20E, 2. , 1063 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Laksegade 20E, 2. , 1063 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Laksegade 20E, 2. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »