DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Admiralgade 22, 3. th, 1066 København K



Geomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
23.200.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.899.750
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Admiralgade 22, 3. th, 1066 København K

Vi har samlet to forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Admiralgade 22, 3. th. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

Vurderingerne er i rimelig overensstemmelse med hinanden. En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Admiralgade 22, 3. th ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 7,9 til 23,2 mio. kr.



Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1066 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1066 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Admiralgade 22, 3. th, 1066 København K har et vægtet areal på 125 m². Hvis Admiralgade 22, 3. th, 1066 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 125 m2 x 63,198 kr/m2 = 7.899.750 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1066 København K
7.899.750 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »








Udbudspriser i 1066 København K





dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Admiralgade 22, 3. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk