DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Bremerholm 6, 3. , 1069 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Bremerholm 6, 3. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Bremerholm 6, 3. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Bremerholm 6, 3. .
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 131 meter fra Bremerholm 6, 3.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 131 meter øst for Bremerholm 6, 3. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

bygningen på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Bremerholm 6, 3.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

Officielle attester og rapporter på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Bremerholm 6, 3. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Bremerholm 6, 3.
Rapporten fra 2019 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Bremerholm 6, 3. , 1069 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Bremerholm 6, 3. , 1069 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Bremerholm 6, 3. , 1069 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2002 Lokalplan (vedtaget) Nikolaj Plads Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Bremerholm 6, 3. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »