DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K.

For at få mere information om byggesager på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K er der 4 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
2002 Lokalplan (vedtaget) Nikolaj Plads Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2019 Lokalplan (forslag) Laksegade Øst Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 8 servitutter på ejendommen Dybensgade 22, 3. tv, 1071 København K:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
03.12.1970 1 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_O-I_14
07.10.1976 2 Servitut Dok om parkering mv, Ikke til hinder for prioritering AKT 1_O-I_14
03.04.1984 3 Servitut Dok om bygningsfredning mv AKT 1_O-I_14
04.10.1991 4 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
23.01.1995 5 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F13I
04.06.1997 6 Servitut Bevaringsdeklaration i.h.t. lov om bygnings- fredning § 15, jfr. § 12, stk. 1
04.06.1997 7 Servitut Bevaringsdeklaration i.h.t. lov om bygnings- fredning § 15, jfr. § 12, stk. 1
13.11.2018 9 Vedtægter VEDTÆGTER