DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Lille Kongensgade 4, 2. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i restauranten/caféens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på restauranten/caféen.
  • Servitutter: Der er 18 servitutter knyttet til Lille Kongensgade 4, 2. th. Restauranten/caféens ældste servitut stammer fra 2017 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på restauranten/caféen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Lille Kongensgade 4, 2. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Lille Kongensgade 4, 2. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 68 meter fra Lille Kongensgade 4, 2. th

Skråfoto fra 1928-1933 taget 68 meter syd for Lille Kongensgade 4, 2. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Restauranten/caféen på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Lille Kongensgade 4, 2. th

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20201104 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
19830513 10 andenServitut Dok om ene brugsret til del af fællesareal
19860618 11 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19890914 12 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 13 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930617 14 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, tillæg
19930726 15 andenServitut Dok om grundfond mm
19950123 16 andenServitut Dok om fjernvarme mv
20070511 17 andenServitut Ekspropriation ang beskyttelse af Metro
19510517 2 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
08.03.2017 20 Salgs og/eller pantsætningsforbud Salgs- og Pantsætningsforbud
19580116 3 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19580611 4 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19760517 5 andenServitut Dok om varmeforsyning/kollektiv
19760517 6 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19760517 7 andenServitut Dok om bevaring ogvedligeholdelse, Tillige
19770421 8 andenServitut Betingelser for tilladelse iht byggeloven
19810604 9 vedtaegter Vedtægter for ejerforening, Tillige lyst

Tabellen viser de 18 servitutter på ejendommen Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Lille Kongensgade 4, 2. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Lille Kongensgade 4, 2. th, 1074 København K

År Plantype Beskrivelse Download
2018 Lokalplan (vedtaget) Lille Kongensgade-karreen Download PDF
2001 Lokalplan (vedtaget) Vingårdstræde Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 2 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Lille Kongensgade 4, 2. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »