DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Store Regnegade 26A, 3. tv, 1110 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
47.500.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.572.864
Mere Info 
Justeret RKR
54.339.824
Mere Info 
Udbudspris i postnr
8.595.840
Mere Info 
Vurderingsrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Store Regnegade 26A, 3. tv, 1110 København K

Vi har samlet fire forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Store Regnegade 26A, 3. tv. Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea.

Vurderingerne er i rimelig overensstemmelse med hinanden. En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Store Regnegade 26A, 3. tv ligger derfor sandsynligvis i intervallet fra 7,6 til 54,3 mio. kr.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1110 København K i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1110 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2021) er 59.163 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 152 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 152 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Store Regnegade 26A, 3. tv, 1110 København K har et vægtet areal på 128 m². Hvis Store Regnegade 26A, 3. tv, 1110 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 128 m2 x 59,163 kr/m2 = 7.572.864 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1110 København K
7.572.864 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1110 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1110 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Store Regnegade 26A, 3. tv. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1110 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 67,155 til 67,155 kr/m2, med et gennemsnit på 67,155 kr/m2 og en median på 67,155 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Store Regnegade 26A, 3. tv, 1110 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 128 m2 x 67,155 kr/m2 = 8.595.840 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1110 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1110 København K
8.595.840 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Store Regnegade 26A, 3. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk