DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Klareboderne 3, st. , 1115 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Klareboderne 3, st. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 25 servitutter knyttet til Klareboderne 3, st. . bygningens ældste servitut stammer fra 1875 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Klareboderne 3, st. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Klareboderne 3, st. .
thumbnail: Skråfoto fra 1950 taget 54 meter fra Klareboderne 3, st.

Skråfoto fra 1950 taget 54 meter vest for Klareboderne 3, st. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Klareboderne 3, st. , 1115 København K

bygningen på Klareboderne 3, st. , 1115 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Klareboderne 3, st.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Klareboderne 3, st. , 1115 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Klareboderne 3, st. , 1115 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Klareboderne 3, st. , 1115 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
31.05.1875 1 Servitut Dok om hegn, hegnsmur mv, færdselsret mv
19.01.1937 10 Servitut Dok om indskrænkninger i benyttelsen af og ang fjernelse af tilbygning
09.11.1954 11 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv AKT 1_J-I_330
22.11.1957 12 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
27.11.1957 13 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
26.02.1959 14 Servitut Dok om transformerstation/anlæg mv
08.07.1960 15 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
22.07.1960 16 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
23.02.1977 17 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
07.07.1987 18 Servitut Lokalplan nr. 107
16.06.1988 19 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
12.08.1889 2 Servitut Dok om indskrænkning i ejendomsretten
04.10.1991 20 Servitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
01.07.1994 21 Servitut Dok om bevaringspligt mv
23.01.1995 22 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I
12.09.2003 23 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
26.04.2006 24 Servitut Byrde. Tillæg til dokument om elforsyning/transformeranlæg nu: Københavns Energi Holding A/S. AKT. P-625 I.afd. Påtaleberettiget er KE Transmission, cvr.nr. 25502043 og DONG Energy, cvr.nr. 20214414. OBS - Lyst under dato/løbenummer 26.04.2006-63647-01, 26.
27.09.2013 25 Servitut Åbning i brandmur
21.12.1896 3 Servitut Dok om et plankeværk
06.08.1900 4 Servitut Dok om lokaler
10.07.1905 5 Servitut Dok om lokaler mv
20.03.1911 6 Servitut Dok om adgang til 2 trapper
24.09.1917 7 Servitut Dok om adgang til 2 trapper
12.01.1920 8 Servitut Dok om vinduer
13.04.1935 9 Servitut Dok om spildevandsløb, Resp lån i off midler

Tabellen viser de 25 servitutter på ejendommen Klareboderne 3, st. , 1115 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Klareboderne 3, st. , 1115 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Klareboderne 3, st. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Klareboderne 3, st. , 1115 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Klareboderne 3, st. , 1115 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Klareboderne 3, st. , 1115 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Klareboderne 3, st.
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke E
Læs mere energimærket på Klareboderne 3, st. , 1115 København K her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Klareboderne 3, st. , 1115 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Klareboderne 3, st. , 1115 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Klareboderne 3, st. , 1115 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Klareboderne 3, st. , 1115 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Pilestræde Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Klareboderne 3, st. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »