DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Gothersgade 41, 4. , 1123 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
38.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
35.839.110
Mere Info 
Justeret RKR
41.494.675
Mere Info 
Udbudspris i postnr
3.447.900
Mere Info   • Seneste Salgspris

    18.000.000 kr.

    23. september 2003
  • Offentlig ejendomsvurdering

    38.000.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Gothersgade 41, 4. .


! Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Gothersgade 41, 4. , 1123 København K.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Ejendommen på Gothersgade 41, 4. . {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 41, 4. . Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Ejendommen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Ejendommen på Gothersgade 41, 4. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Gothersgade 41, 4. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Ejendommen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Gothersgade 41, 4. i København K er 38.000.000 kr (år 2018). Grunden på 686 m2 er vurderet til 9.569.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
38.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Gothersgade 41, 4. kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2019) er 49.570 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 118 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 118 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Gothersgade 41, 4. , 1123 København K har et vægtet areal på 723 m². Hvis Gothersgade 41, 4. , 1123 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 723 m2 x 49,570 kr/m2 = 35.839.110 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2019)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1123 København K
35.839.110 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Gothersgade 41, 4. , 1123 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Ejendom i 1123 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2003 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Ejendommen på Gothersgade 41, 4. , 1123 København K er solgt 4 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 23. september 2003, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 18.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
11. februar 1999Alm. frit salg13.700.000
23. september 2003Alm. frit salg18.000.000
18. november 1993Alm. frit salg6.000.000
18. november 1993Alm. frit salg6.000.000

Salgsprisen for de 4 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 723 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Gothersgade 41, 4. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1123 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 723 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2003 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2019, y: 41.494.675 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Gothersgade 41, 4. , 1123 København K var i tredje kvartal 2003. Salgsprisen 18.000.000 kr. var 16 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 16 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 723 m2 x 49,570 kr/m2 x 1.16 = 41.494.675 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2019) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2003)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1123 København K
41.494.675 kr.

Udbudspriser i 1123 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1123 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Gothersgade 41, 4. . Der er p.t. 6 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 6 lejligheder, der p.t. er til salg i 1123 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 44,125 til 60,353 kr/m2, med et gennemsnit på 52,736 kr/m2 og en median på 57,465 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Gothersgade 41, 4. , 1123 København K er lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 60 m2 x 57,465 kr/m2 = 3.447.900 kr
(Boligareal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1123 København K)

gns. m2 udbudspris for 6 Ejerlejligheder til salg i 1123 København K
3.447.900 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendom på Gothersgade 41, 4. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk