DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Gothersgade 147, 3. th, 1123 København K

2022
Ejendomsværdiskat
11.550
Mere Info 
2022
Grundskyld
4.341
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
15.891
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
~ 15.912
Mere Info 
2024
Skatterabat
~ 5.888
Mere Info 
2011-
Kompensation
0
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Gothersgade 147, 3. th

I 2022 betalte boligejer på Gothersgade 147, 3. th en samlet boligskat på 15.891 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 1.324 kr/måned. Lejlighedens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 1.850.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 128.300 kr.

Ejendomsværdiskat: 11.550 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 11.550 kr. er i princippet baseret på lejlighedens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 1.850.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 1.850.000 kr = 17.020 kr

Heldigvis slipper lejlighedsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Gothersgade 147, 3. th (11.550 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Gothersgade 147, 3. th (1.850.000 kr) er et dårligt estimat af lejlighedens værdi som vi kan se ved en analyse af de syv vurderinger vi har samlet på Gothersgade 147, 3. th. De historiske ejendomsvurderinger på Gothersgade 147, 3. th (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Gothersgade 147, 3. th.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 4.341 kr

Den nuværende grundskyld 4.341 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af lejlighedens grund: 128.300 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 128.300 kr = 4.362 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 4.362 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 15.891 kr

Den samlede boligskat 15.891 kr. på Gothersgade 147, 3. th er summen af ejendomsværdiskat (11.550 kr) og grundskyld (4.341 kr.). Lejlighedens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 1.324 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 15.912 kr i 2022 og 15.912 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Gothersgade 147, 3. th


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger måske har været lidt for høje for lejligheden på Gothersgade 147, 3. th. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og en lavere boligskat og måske endda kompensation for for meget betalt skat i perioden 2011-2020.

Historiske ejendomsvurderinger på Gothersgade 147, 3. th

Skats historiske ejendomsvurderinger af lejligheden på Gothersgade 147, 3. th (gule søjler i graf nedenfor) er højere end vores vurderinger (blå søjler) i årene 2011, 2012 og 2013. Det tyder på, at den offentlige ejendomsvurdering har været for høj, og boligejer derfor måske har betalt en uretfærdig høj boligskat. Hvis korrekt, så er boligejer berettiget til kompensation.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af lejligheden på Gothersgade 147, 3. th har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger ved at ekstrapolere den seneste AVM vurdering (3.660.086 kr) tilbage i tid ved hjælp af RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Gothersgade 147, 3. th er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Gothersgade 147, 3. th ».

Den samlede boligskat i 2024: ~ 15.912 kr

Et typisk ejerlejlighed i København Kommune med en offentlig ejendomsvurdering på 4.500.000 kr vil ifølge boligskatteberegneren have en samlet boligskat på 21.800 kr i 2024.

Hvis vi antager at skats ejendomsvurdering af lejligheden på Gothersgade 147, 3. th lander tæt på vores computerberegnede ejendomsvurdering på ca. 4.500.000 vil vores bud på en 2024-boligskat være 15.912 kr, der er lig adressens samlede boligskat for 2023. Grunden til at vores bud på en 2024-boligskat ikke er lig boligskatteberegners bud er fordi at det overstiger den samlede boligskat for 2023: 15.912 kr. Boligejer vil få en skatterabat svarende til differencen (læs mere nedenfor), således at den samlede boligskat i 2024 rammer 15.912 kr.

Boligskattereformen fra 2024 vil ikke umiddelbart betyde en stigning i boligskat. På den lidt længere bane vil reformen dog nok medføre stigninger når boligskatten kommer til at afhænge af de årlig opdaterede offentlige ejendomsvurderinger.

Bemærk: Vi kender naturligvis ikke 2024-værdien af lejligheden på Gothersgade 147, 3. th, 1123 København K. Vores bud er baseret på syv ejendomsvurderinger af Gothersgade 147, 3. th. Skats boligskatteberegner og mere information om 2024 boligskattereformen findes online her »

Fremtidig skatterabat fra 2024: ~ 5.888 kr

Ifølge boligskatberegneren vil lejlighedens ejer modtage en skatterabat på 6.900 kr. Skatterabatten betyder, at boligskatterne ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis boligskattereglerne gældende i 2023 var blevet videreført. Skatterabatten følger boligejer, så længe hun bliver boende i lejligheden på Gothersgade 147, 3. th. Skatterabatten er ikke et lån men en rabat, der er fast i kroner og øre. Boligejer beholder rabatten til den dag, hun sælger ejendom. Fra 1. januar 2024 får nye ejere ikke skatterabat.

Kompensation for 2011-2020: 0 kr

Der er en mulighed for, at boligejeren på Gothersgade 147, 3. th skal have penge tilbage i skat p.g.a. en for høj ejendomsvurdering i årene 2011-2020.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for lejligheden på Gothersgade 147, 3. th, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »