DinGeo — i hele Danmark

Boligskat
Gothersgade 29, st. th, 1123 København K

2022
Ejendomsværdiskat
0
Mere Info 
2022
Grundskyld
0
Mere Info 
2022
Boligskat 2022
0
Mere Info 
2024
Boligskat 2024
-
Mere Info 
2024
Skatterabat
-
Mere Info 
2011-
Kompensation
-
Mere Info 


Nuværende boligskatter på Gothersgade 29, st. th

I 2022 betalte boligejer på Gothersgade 29, st. th en samlet boligskat på 0 kr. Det vil sige en månedlig udgift på 0 kr/måned. Ejendommens boligskat er sammensat af: (i) ejendomsværdiskat til staten og (ii) grundskyld til kommunen. Ejendomsværdiskatten er baseret på den gældende offentlige ejendomsvurdering på 6.350.000 kr. Grundskylden er baseret på den offentlige vurdering af grundens værdi 1.390.900 kr.

Ejendomsværdiskat: 0 kr.

Den nuværende ejendomsværdiskat 0 kr. er i princippet baseret på ejendommens offentlige ejendomsvurdering, der lyder 6.350.000 kr. (2022-vurdering). Som udgangspunkt udgør ejendomsværdiskatten 0.92 % af de første 3.040.000 kr af boligens pris, og 3 % af resten.

Forventet ejendomsværdiskat: 0.92 % x 3.040.000 + 3 % x (6.350.000 - 3.040.000) kr = 127.268 kr.

Heldigvis slipper ejendomsejeren billigere end ovenstående beregninger, takket være skattestoppet fra 2002. I praksis er ejendomsværdiskatten nemlig afkoblet fra de gældende ejendomsvurderinger - Skattestoppet fra 2002 betyder at ejendomsværdiskat normalt er baseret på den laveste af følgende vurderinger (i) Ejendomsværdien fra 2011; (ii) Ejendomsvurderingen fra 2001 + 5 %; (iii) Ejendomsvurderingen fra 2002. Ejendomsværdiskat kan desuden afhænge både af købsdato, samt om boligejer har nået pensionsalderen. Det fremgår af boligejers årsopgørelse, hvordan ejendomsværdiskatten på Gothersgade 29, st. th (0 kr) er beregnet.

Bemærk desuden at den gældende offentlige ejendomsvurdering på Gothersgade 29, st. th (6.350.000 kr) er et dårligt estimat af ejendommens værdi som vi kan se ved en analyse af de fire vurderinger vi har samlet på Gothersgade 29, st. th. De historiske ejendomsvurderinger på Gothersgade 29, st. th (se nedenfor ↓) fortæller samme historie, nemlig at boligprisudviklingen er løbet fra Skats uddaterede ejendomsvurderinger på Gothersgade 29, st. th.

Mere info: De indviklede beregninger, der ligger bag ejendomsværdiskatten er beskrevet af Skatteministeriet her »

Grundskyld: 0 kr

Den nuværende grundskyld 0 kr er baseret på den offentligt estimerede værdi af ejendommens 93 kvadratmeter store grund: 1.390.900 kr. (2022-vurdering) og grundskyldspromillen i København Kommune, der er 34.0 promille (2022).

Forventet grundskyld: 34.0‰ x 1.390.900 kr = 47.290 kr.
Den nuværende grundskyld er heldigvis lavere end forudsagt af ovenstående beregning. Den "lave" grundskyld er en konsekvens af skattestoppet fra 2002. I modsætning til skattestop på ejendomsværdiskat er der dog ikke et absolut skattestop på grundskylden, idet denne må stige med op til 7 procent om året. Det betyder at boligejer kan forvente en årlig 7 procent vækst i grundskyld indtil 2024, eller indtil værdien 47.290 kr. rammes.

Bemærk: Grundskyldspromillen i København er er de maksimale 34.0 ‰. Det positive aspekt ved den maksimale grundskyldspromille er at kommunen hermed allerede har ramt maksimum og derfor ikke har mulighed for at forhøje grundskylden yderligere fremdadrettet. Læs mere om København Kommune her »

Samlet boligskat: 0 kr

Den samlede boligskat 0 kr. på Gothersgade 29, st. th er summen af ejendomsværdiskat (0 kr) og grundskyld (0 kr.). Ejendommens ejer har derfor en månedlig boligskatudgift på 0 kr/måned.

Boligskatten vil sandsynligvis vokse frem mod 2024 på grund af stigende grundskyld (se grundskyld ovenfor). Med en årlig stigning på 7 procent i grundskyld vil boligskatten være 0 kr i 2022 og 0 kr i 2023.


Fremtidige boligskatter på Gothersgade 29, st. th


De historiske ejendomsvurderinger indikerer, at Skats offentlige vurderinger har været fordelagtigt og urealistiske lave for ejendommen på Gothersgade 29, st. th. Med den kommende boligskattereform i 2024 forventes der mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger og det kan derfor betyde højere boligskatter i årene efter 2024.

Vores vurdering af ejendommen: 23.000.000 kr falder udenfor det interval skatteministeriets boligskatteberegner » har udregnet for gennemsnitsboliger i København kommune. Det er derfor vanskeligt at vurdere at adressens fremtidige boligskat efter 2024-skattereformen.
Historiske ejendomsvurderinger på Gothersgade 29, st. th

Skats offentlige vurdering af ejendommen på Gothersgade 29, st. th (gule søjler i graf nedenfor) er lavere end vores vurderinger (blå søjler) for hele perioden 2011-2020.Figurbeskrivelse: For at vurdere Skats 2011-2020 ejendomsvurderinger af ejendommen på Gothersgade 29, st. th har vi udregnet historiske ejendomsvurderinger baseret på det seneste salg af Gothersgade 29, st. th og RKR's kvartalsvise boligstatistik (den blå stiplede kurve). De historiske ejendomsvurderinger svarer til den salgsjusterede kvadratmeterpris, inklusiv de indbyggede usikkerheder beskrevet her. De blå søjler er et årsgennemsnit af kvartalsværdierne. De gule søjler er Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Datakilder: Den offentlige ejendomsvurdering, DinGeos vurderinger og RKR's kvartalsvise boligstatistik på Gothersgade 29, st. th er beskrevet udførligt under Ejendomsvurderinger på Gothersgade 29, st. th ».

Frem mod 2024 er der skattestop på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsning på grundskylden. Hvis boligskatten stiger med 2024-boligskattereformen får boligejeren en skatterabat svarende til stigningen, således at alle er sikret ikke at stige i boligskat fra 2023 til 2024. Det betyder med andre ord, at den maksimale boligskat for 2024 på Gothersgade 29, st. th er 0 kr, svarende til ejendommens samlede boligskat for 2023.


Ansvarsfraskrivelse: De nævnte beløb ifm 2024-boligskattereform repræsenterer kvalificerede gæt baseret på offentlig tilgængelige geodata; bl.a. Boligskatteberegneren. Skats endelige beregninger er først tilgængelige i 2024 og kan i princippet være væsentlig anderledes. Dingeo.dk ApS fraskriver sig al ansvar i den forbindelse.


dingeo ejendomsvurdering

Boligskat

Boligskat udgør en væsentlig udgift for de fleste boligejere. Ændringer i boligskatten påvirker boligprisudviklingen - Både boligejere og boligkøbere gør derfor klogt i at orientere sig ift. boligskat. Fra 2024 omlægges de danske boligskatter.

På denne side kan du se de nuværende boligskatter for ejendommen på Gothersgade 29, st. th, samt vurderinger af den nye 2024 ejendomsvurderinger og boligskatteregler.

Læs mere her »