DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København KGeomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
9.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.803.048
Mere Info 
Justeret RKR
12.283.381
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.750.000
Mere Info   • Seneste Salgspris

    1.600.000 kr.

    30. januar 1996

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K

En analyse af fire forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

6.184.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af tre vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke ″Salgsjusteret kvadratmeterpris″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at den er statistisk forskellig fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,8 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til mio. kr 9,0 (Den offentlige ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).

! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »! Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
ikke tilgængelig

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »
Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Hauser Plads 24, 1. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th i København K er 9.000.000 kr (år 2021). Grunden på 204 m2 er vurderet til 2.478.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 0 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
9.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Hauser Plads 24, 1. th kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 63.198 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 132 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 132 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K har et vægtet areal på 76 m². Hvis Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 76 m2 x 63,198 kr/m2 = 4.803.048 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1127 København K
4.803.048 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1127 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 1996 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 30. januar 1996, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 1.600.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
30. januar 1996Alm. frit salg1.600.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 76 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Hauser Plads 24, 1. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 76 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 1996 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 12.283.381 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K var i første kvartal 1996. Salgsprisen 1.600.000 kr. var 156 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 156 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 76 m2 x 63,198 kr/m2 x 2.56 = 12.283.381 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 1996)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1127 København K
12.283.381 kr.

Udbudspriser i 1127 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1127 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Hauser Plads 24, 1. th. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1127 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 62,500 til 62,500 kr/m2, med et gennemsnit på 62,500 kr/m2 og en median på 62,500 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Hauser Plads 24, 1. th, 1127 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 76 m2 x 62,500 kr/m2 = 4.750.000 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1127 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1127 København K
4.750.000 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Hauser Plads 24, 1. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk