DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København KRKR-pris i postnr
5.647.320
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.448.402
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 

Lejligheden på Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København K er ifølge vores data en lejebolig udlejet af CON-MEC HOLDING ApS. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2022 ved den seneste vurdering: 6.200.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København K

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1131 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1131 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København K har et vægtet areal på 81 m². Hvis Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 81 m2 x 69,720 kr/m2 = 5.647.320 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1131 København K
5.647.320 kr.

Udbudspriser i 1131 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1131 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Tornebuskegade 5, 3. . Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1131 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 57,809 til 57,809 kr/m2, med et gennemsnit på 57,809 kr/m2 og en median på 57,809 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Tornebuskegade 5, 3. , 1131 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 81 m2 x 57,809 kr/m2 x 0.95 = 4.448.402 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1131 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1131 København K
4.448.402 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tornebuskegade 5, 3. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk