DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Niels Hemmingsens Gade 23, 2. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er ti servitutter knyttet til Niels Hemmingsens Gade 23, 2. . Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Niels Hemmingsens Gade 23, 2. .
thumbnail: Skråfoto fra 1950 taget 4 meter fra Niels Hemmingsens Gade 23, 2.

Skråfoto fra 1950 af Niels Hemmingsens Gade 23, 2. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

Lejligheden på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Niels Hemmingsens Gade 23, 2.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19380511 1 andenServitut Dok om spildevandsløb mv, Resp lån i off
20000824 10 andenServitut Lokalplan nr 317
19380705 2 andenServitut Dok om cykelskur
19380811 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19760621 4 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19760621 5 andenServitut Dok om bevaringspligt mv
19780728 6 andenServitut Vedtægter for ejerforening, Niels
19790625 7 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 8 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19950123 9 andenServitut Dok om fjernvarme mv

Tabellen viser de 10 servitutter på ejendommen Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 12 august, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Niels Hemmingsens Gade 23, 2. , 1153 København K

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Løvstræde Download PDF
1900 Lokalplan (vedtaget) Universitetskarreerne Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Kejsergade II Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 3 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Niels Hemmingsens Gade 23, 2. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »