DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Puggaardsgade 10, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er ti servitutter knyttet til Puggaardsgade 10, kl. . bygningens ældste servitut stammer fra 1906 og den seneste tinglyste servitut er fra 2019. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Puggaardsgade 10, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Puggaardsgade 10, kl. .
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 119 meter fra Puggaardsgade 10, kl.

Skråfoto fra 1928-1933 taget 119 meter sydvest for Puggaardsgade 10, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

bygningen på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Puggaardsgade 10, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20190521 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
20070105 10 andenServitut anm hæftelser
19060924 2 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19070916 3 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19331026 4 andenServitut Dok om skure mv
19591013 5 andenServitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
19911004 6 andenServitut Dok om fundering og grundvandssænkning mv
19930706 7 vedtaegter anm hæftelser
19950123 8 andenServitut Dok om fjernvarme/anlæg mv
20050817 9 andenServitut Vedtægter for ejerforeningen. Tillæg

Tabellen viser de 10 servitutter på ejendommen Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 23 juni, 2022  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Puggaardsgade 10, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Puggaardsgade 10, kl.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Puggaardsgade 10, kl. , 1573 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Puggaardsgade 10, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »