DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Stoltenbergsgade 1, 1. th. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Stoltenbergsgade 1, 1. th direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Stoltenbergsgade 1, 1. th.
thumbnail: Skråfoto fra 1890 taget 97 meter fra Stoltenbergsgade 1, 1. th

Skråfoto fra 1890 taget 97 meter vest for Stoltenbergsgade 1, 1. th. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V.

Det skyldes at København Kommune desværre har valgt ikke at offentliggøre historiske byggesager.

Servitutter på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

Officielle attester og rapporter på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Stoltenbergsgade 1, 1. th med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Stoltenbergsgade 1, 1. th
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke D
Læs mere energimærket på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Stoltenbergsgade 1, 1. th, 1576 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Stoltenbergsgade 1, 1. th Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »