DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Jernbanegade 4, 4. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i ejendommens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på ejendommen.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på ejendommen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Jernbanegade 4, 4. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Jernbanegade 4, 4. .
thumbnail: Skråfoto fra 1932-1950 taget 61 meter fra Jernbanegade 4, 4.

Skråfoto fra 1932-1950 taget 61 meter syd for Jernbanegade 4, 4. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Byggesager på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

De 0 historiske byggesager på Jernbanegade 4, 4. beskriver nybyg, tilbygning, ombygning og renovering af Jernbanegade 4, 4. .

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Byggesager på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen. Datakilde: København Kommune
Læs mere om byggesager her »

Servitutter på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

Officielle attester og rapporter på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Jernbanegade 4, 4. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Jernbanegade 4, 4.
Rapporten fra 2011 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2013 Lokalplan (vedtaget) Dagmarhus Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Jernbanegade 4, 4. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »