DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Jernbanegade 4, 4. , 1608 København VGeomatic AVM
-
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
83.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
222.957.540
Mere Info 
Justeret RKR
159.268.559
Mere Info 
Udbudspris i postnr
167.637.180
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Seneste Salgspris

    59.500.000 kr.

    22. december 2003
  • Offentlig ejendomsvurdering

    83.000.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. .


! Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V.

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. . {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Jernbanegade 4, 4. . Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Ejendommen.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Jernbanegade 4, 4. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Ejendommen.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. i København V er 83.000.000 kr (år 2019). Grunden på 1.116 m2 er vurderet til 68.076.000 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 0 kr og en grundskyld på 2.429.811,42 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering
83.000.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Jernbanegade 4, 4. kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1608 København V i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1608 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2020) er 49.218 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 88 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 88 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V har et vægtet areal på 4530 m². Hvis Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 4530 m2 x 49,218 kr/m2 = 222.957.540 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1608 København V
222.957.540 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Ejendom i 1608 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2003 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Ejendommen på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 22. december 2003, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 59.500.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
22. december 2003Alm. frit salg59.500.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 4530 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Jernbanegade 4, 4. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1608 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 4530 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2003 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2020, y: 159.268.559 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V var i fjerde kvartal 2003. Salgsprisen 59.500.000 kr. var 29 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 29 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 4530 m2 x 49,218 kr/m2 x 0.71 = 159.268.559 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2003)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1608 København V
159.268.559 kr.

Udbudspriser i 1608 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1608 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Jernbanegade 4, 4. . Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1608 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 37,006 til 37,006 kr/m2, med et gennemsnit på 37,006 kr/m2 og en median på 37,006 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Jernbanegade 4, 4. , 1608 København V svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 4530 m2 x 37,006 kr/m2 = 167.637.180 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1608 København V)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1608 København V
167.637.180 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Jernbanegade 4, 4. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk