DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Jernbanegade 4A, 1. th, 1608 København VRKR-pris i postnr
235.103.735
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 
Køberrapport
Gratis
Hent her 


Computerberegnede ejendomsvurderinger
Jernbanegade 4A, 1. th, 1608 København V

Ejendommen på Jernbanegade 4A, 1. th, 1608 København V er ifølge vores data en lejebolig udlejet af EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S. En lejebolig friholder dig fra en masse usikkerhed og risici og vedligehold. Dog har du ikke samme frihed til selv at lave forbedringer og du kan ikke på samme måde spare op i boligen. Skats ejendomsvurdering af den samlede ejendom var i 2021 ved den seneste vurdering: 83.000.000 kr.

Nedenstående beregninger kan du bruge til at vurdere alternativet til en lejebolig i form af en ejerbolig. Mange huslejer er reguleret, så de ikke kan stige uforholdsmæssigt meget. Nyopførte lejeboliger og nyistandsatte lejligheder vil dog oftest være fastsat ud fra markedsvilkår.

Du kan læse mere om lejeboliger her: Link til lejebolig-temaside.Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1608 København V i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1608 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2021) er 58.295 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 65 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 65 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Ejendommen på Jernbanegade 4A, 1. th, 1608 København V har et vægtet areal på 4033 m². Hvis Jernbanegade 4A, 1. th, 1608 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 4033 m2 x 58,295 kr/m2 = 235.103.735 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2021)

null
Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1608 København V
235.103.735 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »
Udbudspriser i 1608 København V

dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af ejendommen på Jernbanegade 4A, 1. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk