DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Gammel Kongevej 39C, 1. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i værksteds fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på værksted.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på værksted.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Gammel Kongevej 39C, 1. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Gammel Kongevej 39C, 1. .
thumbnail: Skråfoto fra 1936 taget 78 meter fra Gammel Kongevej 39C, 1.

Skråfoto fra 1936 taget 78 meter nordøst for Gammel Kongevej 39C, 1. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

Værksted på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Gammel Kongevej 39C, 1.

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

Officielle attester og rapporter på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Gammel Kongevej 39C, 1. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Gammel Kongevej 39C, 1. , 1610 København V

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Gammel Kongevej 39C, 1. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »