DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Vi kunne desværre ikke finde byggesager på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V.

For at få mere information om byggesager på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V kan du kontakte København Kommune direkte. Du kan se kontaktinformationen om byggesager hos København Kommune her ».

byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V er der 8 lokalplaner og 3 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Viktoriagade-karreen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Hestestalds-karreen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Saga Karreen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Svendsgade-karreen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Eskildsgade-karreen Download PDF
2003 Lokalplan (vedtaget) Sagakarreen tillæg 1 Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Vesterbrogade Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Gammel Kongevej Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Officielle attester på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som København Kommune har registreret på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V her »


Energimærke

Der er på Vesterbrogade 38, 3. lavet en energimærkerapport (udført af Fruergaard Larsen A/S). Du kan hente rapporten her

Download Energimærkerapport

Du kan finde mere information om Energimærket på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V her »

Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er 12 servitutter på ejendommen Vesterbrogade 38, 3. , 1620 København V:

I tabellen nedenfor kan du se de enkelte servitutter med tinglysningsdata, prioritet, type og en kort beskrivelse(tillægtekst).

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
12.09.1898 1 Servitut Dok om en port mv
23.01.1995 10 Servitut Dok om fjernvarme/anlæg mv, akt F 13 I
06.02.1997 11 Servitut Vedtægter for ejerforeningen Vesterbrogade 38 og 38a. KORREKT AKT 1_P-I_15
06.02.1997 12 Servitut Vedtægter for ejerforeningen Vesterbrogade 38 og 38a. KORREKT AKT 1_P-I_15
10.11.1947 2 Servitut Luftfartshindringer i 25 m højde over terræn eller derover kræves tilladelse af Min. f. off. arbejder Forprioritet
28.07.1961 3 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
21.05.1965 4 Servitut Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
13.01.1977 5 Servitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Om resp se akt
06.01.1978 6 Servitut Vedtægter for ejerforening, Resp lån i off midler 6/2 1997: Delvist aflyst AKT 1_P-I_15
09.03.1978 7 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg AKT 1_P-I_15
11.02.1980 8 Servitut Betingelser for tilladelse iht byggeloven AKT 1_P-I_15
18.11.1992 9 Vedtægter Vedtægter for ejerforening, tillæg, Tillige lyst pantstiftende. AKT 1_P-I_15