DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg


Her finder du vigtige officielle dokumenter for Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg, inklusiv byggesager, lokal -og kommuneplaner, servitutter, BBR meddelelse og jordforureningsattest.

Byggesager på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg

Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal der typisk oprettes en byggesag hos kommunen. Byggesagerne giver et godt indblik i ejendommens historie.

Der er 60 registrerede historiske byggesager på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg. I tabellen nedenfor kan du se de enkelte byggesager med årstal, journalnummer og kort beskrivelse. De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link.

Yderligere information om byggesagerne på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg kan fåes ved, at kontakte Frederiksberg Kommune. Du kan læs mere om byggesager og finde kontaktoplysninger og informationen om byggesager hos Frederiksberg Kommune her » .byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder: Weblager.dk

Adresse Dato Beskrivelse Download
Borups Alle 148 2012 Afløb (Etablering af dræn og re...) Download PDF
Borups Alle 148, 02 th 2003 Forespørgsel Download PDF
Borups Alle 148 2002 statusændring, Til beboelse Download PDF
Borups Alle 148 2001 Forespørgsel Download PDF
Borups Alle 148 2000 Brand/brandsikring Download PDF
Borups Alle 148, 03 tv 1996 Lovliggørelse Download PDF
Borups Alle 148 1990 Afløb Download PDF
Borups Alle 148, ST 1990 Lovliggørelse Download PDF
Borups Alle 148, 02 th 1990 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Borups Alle 148, 04 th 1988 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148, 04 th 1988 Afløb (348/88) Download PDF
Borups Alle 148 1985 Erhverv, Skilt/pylon Download PDF
Borups Alle 148 1982 Olietank/brændstoftank Download PDF
Borups Alle 148 1979 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1979 Diverse Download PDF
Borups Alle 148, 04 tv 1979 Afløb (1040/79) Download PDF
Borups Alle 148 1974 Klage Download PDF
Borups Alle 148 1974 Servitut/deklaration Download PDF
Borups Alle 148 1974 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1973 Olietank/brændstoftank Download PDF
Borups Alle 148 1972 Afløb (55736/72) Download PDF
Borups Alle 148 1960 Olietank/brændstoftank Download PDF
Borups Alle 148 1958 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1954 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1949 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1949 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Borups Alle 148 1948 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1947 Diverse Download PDF
Borups Alle 148 1945 Afløb Download PDF
Borups Alle 148 1944 Erhverv, Administration Download PDF
Borups Alle 148 1942 Matrikulær sag Download PDF
Borups Alle 148 1942 Erhverv, Diverse Download PDF
Borups Alle 148 1940 Diverse (Annulleret) Download PDF
Borups Alle 148 1939 Til og ombygning (Annulleret) Download PDF
Borups Alle 148 1939 Kontruktionsberegning Download PDF
Borups Alle 148 1937 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1936 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1934 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1929 Varme/energi/forsyning/skorsten Download PDF
Borups Alle 148 1928 Olietank/brændstoftank Download PDF
Borups Alle 148 1927 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1927 Afløb (63/27) Download PDF
Borups Alle 148 1920 Afløb (393/19) Download PDF
Borups Alle 148 1920 Afløb (393/19) Download PDF
Borups Alle 148 1919 Matrikulær sag (byggesag) Download PDF
Borups Alle 148 1918 Afløb Download PDF
Borups Alle 148 1917 Afløb (359/17) Download PDF
Borups Alle 148 1917 Afløb (359/17) Download PDF
Borups Alle 148 1917 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1916 Afløb (274/16) Download PDF
Borups Alle 148 1916 Afløb (274/16) Download PDF
Borups Alle 148 1916 Afløb Download PDF
Borups Alle 148 1912 Til og ombygning Download PDF
Borups Alle 148 1910 Afløb (25/08) Download PDF
Borups Alle 148 1903 Afløb (348/03) Download PDF
Borups Alle 148 1903 Afløb (348/03) Download PDF
Borups Alle 148 1903 Beboelse (Indeholder muligvis ...) Download PDF
Borups Alle 148 0 Diverse Download PDF
Borups Alle 148 0 Diverse Download PDF
Borups Alle 148 0 Matrikulær sag (Måleblade) Download PDF

Lokal- og kommuneplaner gældende for Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

På Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg er der 2 lokalplaner og 5 kommuneplaner.

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
byggeplaner kan hentes på DinGeo

Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

År Plantype Beskrivelse Download
1973 Lokalplan (vedtaget) VILLAOMRÅDERNE VED FASANVEJ Download PDF
1989 Lokalplan (vedtaget) Et område ved Borups Allé og Fuglebakkevej Download PDF
2015 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2015 Download PDF
2017 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2017 Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2015 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Frederiksbergstrategien 2016 Download PDF

Officielle attester på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg

Jordforureningsattest

Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal

Download Jordforureningsattest

Du kan finde mere information om Jordforurening på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg her »


BBR Meddelelse

Download en officiel BBR-Meddelelse med de centrale oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret som Frederiksberg Kommune har registreret på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg.

Download BBR-Meddelelse

Du kan finde mere information om BBR oplysninger på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg her »


Officielle dokumenter på DinGeo

Officielle Attester:

Dokumenterne hentes direkte fra de ansvarlige myndigheder og kan downloades og printes.
Læs mere om BBR oplysninger her »
Læs mere om Jordforurening her »

Datakilder:
Miljøportal og OIS

Servitutter på Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Borups Alle 148A, st., 2000 Frederiksberg

Servitut dokumenterne er desværre ikke tilgængelige på nettet. Du skal derfor kontakte tinglysningen hvis du ønsker videre information om servittuternes indhold - Læs her »

Servitutter på ejendom kan ses på DinGeo

Mere info om Servitutter:

Læs mere om Servitutter her »

Datakilder:
Tinglysning.dk