DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Classensgade 35B, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Classensgade 35B. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 56 byggesagsdokumenter knyttet til Classensgade 35B. De dækker perioden 1 - 2015 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Classensgade 35B direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Classensgade 35B.
thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 144 meter fra Classensgade 35B

Skråfoto fra 1937 taget 144 meter syd for Classensgade 35B. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Classensgade 35B, 2100 København Ø

bygningen på Classensgade 35B, 2100 København Ø har 56 historiske byggesager, der dækker perioden 1 - 2015. De 56 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Classensgade 35B

Adresse Dato Beskrivelse Download
Classensgade 35 2015 Ukendt (Ændring af eks. kloak, Lipkesgade 18 / Classensgade 35-37) Ændring af eks. kloak, Lipkesgade 18 / Classensgade 35-37 Download PDF
Classensgade 35 2012 Til- og ombygninger (Indrette køkken i spisestue mv) Indrette køkken i spisestue mv Download PDF
Classensgade 35 2007 Til- og ombygninger (etablering af dør i kld.) etablering af dør i kld. Download PDF
Classensgade 35 2006 Anmeldelsessager (Udvide badeværelse m.v. 35.3.tv.ejer 18) Udvide badeværelse m.v. 35.3.tv.ejer 18 Download PDF
Classensgade 35 2003 Til- og ombygninger (Afløbsarbejde i forbindelse med indretning af fælles gårdanlæg.) Afløbsarbejde i forbindelse med indretning af fælles gårdanlæg. Download PDF
Classensgade 35 2002 Særlige sager (Nedrivning af baghuse på ovennævnte ejendom i forbindelse med fællesgårdanlæg) Nedrivning af baghuse på ovennævnte ejendom i forbindelse med fællesgårdanlæg Download PDF
Classensgade 35 2002 Til- og ombygninger (Se matr. nr. 1345, Nedr.baghusene1345+1346+1348+1553+1963) Se matr. nr. 1345, Nedr.baghusene1345+1346+1348+1553+1963 Download PDF
Classensgade 35 2002 Særlige sager (Se matr. nr. 1345, Nedr.baghusene1345+1346+1348+1553+1963) Se matr. nr. 1345, Nedr.baghusene1345+1346+1348+1553+1963 Download PDF
Classensgade 35 2002 Særlige sager (Etabl.afløb i f.m. fælles gårdanlæg) Etabl.afløb i f.m. fælles gårdanlæg Download PDF
Classensgade 35 2002 Anmeldelsessager (Ombygning wc-baderum 3, sal tv) Ombygning wc-baderum 3, sal tv Download PDF
Classensgade 35 2000 Til- og ombygninger (INDR.HOTELVÆR.NR.35+37,ST.TH.+TV.) INDR.HOTELVÆR.NR.35+37,ST.TH.+TV. Download PDF
Classensgade 35 2000 Særlige sager (OMB. BADEV.(TIDL.HENL.139024)37,2.TH E29) OMB. BADEV.(TIDL.HENL.139024)37,2.TH E29 Download PDF
Classensgade 35 1999 Særlige sager (LOVLIGGØRELSE AF BAD I NR.37,3.TV.EJL.30) LOVLIGGØRELSE AF BAD I NR.37,3.TV.EJL.30 Download PDF
Classensgade 35 1998 Særlige sager (SKILLERUMSÆNDR./BADEVÆR. 37,5.TV. EJL.34) SKILLERUMSÆNDR./BADEVÆR. 37,5.TV. EJL.34 Download PDF
Classensgade 35 1996 Særlige sager (Udførelse af bygningsændringer i stueetagen tv. ejerlejlighed nr. 12, ved indretning af bl.a. WC-baderum til hver af de 2 hotelværelser og baglokale og toilet til frisørsalon samt udførelse af facadeændringer) Udførelse af bygningsændringer i stueetagen tv. ejerlejlighed nr. 12, ved indretning af bl.a. WC-baderum til hver af de 2 hotelværelser og baglokale og toilet til frisørsalon samt udførelse af facadeændringer Download PDF
Classensgade 35 1996 Til- og ombygninger (Udvidelse af wc-rum og inst. af bad heri m.m.) Udvidelse af wc-rum og inst. af bad heri m.m. Download PDF
Classensgade 35 1995 Til- og ombygninger (TILSLUTN. AF EMFANG T.SKORST.37,4.TH) TILSLUTN. AF EMFANG T.SKORST.37,4.TH Download PDF
Classensgade 35 1994 Særlige sager (OMB.AF BAD OG KØKKEN I NR.37,5.TH.) OMB.AF BAD OG KØKKEN I NR.37,5.TH. Download PDF
Classensgade 35 1992 Til- og ombygninger (Bibeholdelse af udlejningsværelser) Bibeholdelse af udlejningsværelser Download PDF
Classensgade 35 1991 Til- og ombygninger (Nedlæggelse af 2 lyskasser mod Likpesgade) Nedlæggelse af 2 lyskasser mod Likpesgade Download PDF
Classensgade 35 1986 Til- og ombygninger (Udvidelse af wc-baderum på 1. th, Classensgade 37) Udvidelse af wc-baderum på 1. th, Classensgade 37 Download PDF
Classensgade 35 1985 Særlige sager (Opsætning af skiltning for frisørsalon i stueetagen) Opsætning af skiltning for frisørsalon i stueetagen Download PDF
Classensgade 35 1985 Til- og ombygninger (Nedlægning af 4 stk. kviste og isætte tagvinduer) Nedlægning af 4 stk. kviste og isætte tagvinduer Download PDF
Classensgade 35 1985 Til- og ombygninger (Udskiftning af 2 stk. vinduer) Udskiftning af 2 stk. vinduer Download PDF
Classensgade 35 1984 Til- og ombygninger (Fjernelse af en ikke-bærende skillevæg mellem køkken og kammer på 4. sal th. i nr. 35) Fjernelse af en ikke-bærende skillevæg mellem køkken og kammer på 4. sal th. i nr. 35 Download PDF
Classensgade 35 1981 Til- og ombygninger (Bygningsændringer ved udvidelse af beboelseslejligheden i stueetagen th. i nr. 37) Bygningsændringer ved udvidelse af beboelseslejligheden i stueetagen th. i nr. 37 Download PDF
Classensgade 35 1978 Til- og ombygninger (Facadeændringer samt udførelse af spindeltrappe, m.m.) Facadeændringer samt udførelse af spindeltrappe, m.m. Download PDF
Classensgade 35 1976 Særlige sager (Brandsikring) Brandsikring Download PDF
Classensgade 35 1961 Til- og ombygninger (Udførelse af en døråbning i stueetagen til gården) Udførelse af en døråbning i stueetagen til gården Download PDF
Classensgade 35 1958 Til- og ombygninger (Gennembrydning af brandmuren mod matr. nr. 1346 ibid. i forbindelse med installation af fjernvarmeledninger) Gennembrydning af brandmuren mod matr. nr. 1346 ibid. i forbindelse med installation af fjernvarmeledninger Download PDF
Classensgade 35 1956 Til- og ombygninger (Gennembrydning af brandmuren mellem ejendommene ved fremføring af fjernvarmeledninger.) Gennembrydning af brandmuren mellem ejendommene ved fremføring af fjernvarmeledninger. Download PDF
Classensgade 35 1956 Særlige sager (gennembrydning af brandmuren mellem ejendommene ved fremføring af fjernvarmeledninger) gennembrydning af brandmuren mellem ejendommene ved fremføring af fjernvarmeledninger Download PDF
Classensgade 35 1956 Til- og ombygninger (Indretning af fjernvarmecentral i kedelrum) Indretning af fjernvarmecentral i kedelrum Download PDF
Classensgade 35 1956 Særlige sager (Installation af 1 stk. gulvafløb m.m. i viktualiebutikken) Installation af 1 stk. gulvafløb m.m. i viktualiebutikken Download PDF
Classensgade 35 1956 Særlige sager (Fjernelse og installation af vask i frisørsalonen i stueetagen (øverste kælder)) Fjernelse og installation af vask i frisørsalonen i stueetagen (øverste kælder) Download PDF
Classensgade 35 1953 Særlige sager (Installation af 1 stk. håndvask i eksisterende frisørsalon i stueetagen (øverste kælder).) Installation af 1 stk. håndvask i eksisterende frisørsalon i stueetagen (øverste kælder). Download PDF
Classensgade 35 1952 Til- og ombygninger (Bygningsforandringer i damefrisørsalonen i stueetagen) Bygningsforandringer i damefrisørsalonen i stueetagen Download PDF
Classensgade 35 1948 Til- og ombygninger (Skillerimsforandringer i viktualiebutikken i stueetagen, for hvilket der i henhold til afgiftsvedtægten vil være at betale) Skillerimsforandringer i viktualiebutikken i stueetagen, for hvilket der i henhold til afgiftsvedtægten vil være at betale Download PDF
Classensgade 35 1948 Særlige sager (Afpropning af afløbsledning) Afpropning af afløbsledning Download PDF
Classensgade 35 1939 Særlige sager (Bygningsforandringer ved installation af centralvarme i forbygningens 6 etager med kedelrum i kælderen samt indrettelse af badeværelser fra stueetagen til 4. sal og gård-WC-rum i stueetagen, bygningsforandringer i bagbygningens stueetage og 1. sal ved indrettelse af badeværelser og installation af WC) Bygningsforandringer ved installation af centralvarme i forbygningens 6 etager med kedelrum i kælderen samt indrettelse af badeværelser fra stueetagen til 4. sal og gård-WC-rum i stueetagen, bygningsforandringer i bagbygningens stueetage og 1. sal ved indrettelse af badeværelser og installation af WC Download PDF
Classensgade 35 1939 Særlige sager (Bygningsforandringer ved indrettelse af WC i mezzaninen) Bygningsforandringer ved indrettelse af WC i mezzaninen Download PDF
Classensgade 35 1908 Til- og ombygninger (Opførsel af cykelskure m.m) Opførsel af cykelskure m.m Download PDF
Classensgade 35 1908 Til- og ombygninger (Opførelse af et skur) Opførelse af et skur Download PDF
Classensgade 35 1907 Til- og ombygninger (Bygningsforandring i værksted) Bygningsforandring i værksted Download PDF
Classensgade 35 1906 Til- og ombygninger (Indrettelse ag vandclosetter m.m) Indrettelse ag vandclosetter m.m Download PDF
Classensgade 35 1905 Særlige sager (Udvidelse af et vindue i stueetagen og dermed i forbindelse stående bygningsforandringer) Udvidelse af et vindue i stueetagen og dermed i forbindelse stående bygningsforandringer Download PDF
Classensgade 35 1903 Til- og ombygninger (Opførsel af Udhus) Opførsel af Udhus Download PDF
Classensgade 35 1902 Særlige sager (Bygningsforandringer) Bygningsforandringer Download PDF
Classensgade 35 1898 Til- og ombygninger (Indrette 1. sal til beboelse) Indrette 1. sal til beboelse Download PDF
Classensgade 35 1885 Til- og ombygninger (Bygningsændringer.) Bygningsændringer. Download PDF
Classensgade 35 1 Ukendt (Renovering af lejlighed, Classensgade 37, 2. tv. ejerlejl. 28) Renovering af lejlighed, Classensgade 37, 2. tv. ejerlejl. 28 Download PDF
Classensgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Classensgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Classensgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Classensgade 35   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Classensgade 35   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 56 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Classensgade 35B, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Classensgade 35B, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Classensgade 35B, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Classensgade 35B, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Classensgade 35B med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Classensgade 35B, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Classensgade 35B, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Classensgade 35B, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Classensgade 35B, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Classensgade 35B, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Classensgade 35B, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Classensgade 35B, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Kulbanevej Øst Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Classensgade 35B Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »