DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Sortedam Dossering 53C, kl. . De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 28 byggesagsdokumenter knyttet til Sortedam Dossering 53C, kl. . De dækker perioden 1865 - 2008 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Sortedam Dossering 53C, kl. direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Sortedam Dossering 53C, kl. .
thumbnail: Skråfoto fra 1935 taget 21 meter fra Sortedam Dossering 53C, kl.

Skråfoto fra 1935 taget 21 meter vest for Sortedam Dossering 53C, kl. . Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

bygningen på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø har 28 historiske byggesager, der dækker perioden 1865 - 2008. De 28 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Sortedam Dossering 53C, kl.

Adresse Dato Beskrivelse Download
Sortedam Dossering 53A 2008 Til- og ombygninger (Ombygge erhvervsbolig til kombineret erhverv og bolig mm., Sortedam Dossering 53 A, st. ejl. 17) Ombygge erhvervsbolig til kombineret erhverv og bolig mm., Sortedam Dossering 53 A, st. ejl. 17 Download PDF
Sortedam Dossering 53A 2006 Til- og ombygninger (Ombygn.+konvertering til beb., 53 a-d) Ombygn.+konvertering til beb., 53 a-d Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1999 Til- og ombygninger (OPSÆTTE OPTISK RØGDETEKTOR I 55 A) OPSÆTTE OPTISK RØGDETEKTOR I 55 A Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1997 Til- og ombygninger (INDR.KANTINE TV2/DANMARK I NR. 55 B) INDR.KANTINE TV2/DANMARK I NR. 55 B Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1990 Til- og ombygninger (2. del af 2 dele, indretn. af TV-station for TV-2 i tidl. 4-etages pakhus, bygn. F (1)) 2. del af 2 dele, indretn. af TV-station for TV-2 i tidl. 4-etages pakhus, bygn. F (1) Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1978 Til- og ombygninger (Indretn. af toiletrum med forrum på 3. sal i hovedlagerbygn.) Indretn. af toiletrum med forrum på 3. sal i hovedlagerbygn. Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1971 Til- og ombygninger (Indretn. af toiletrum i bagbygning) Indretn. af toiletrum i bagbygning Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1970 Til- og ombygninger (Etabl. af dørforbindelse til trappe på 1. sal i sidebygning) Etabl. af dørforbindelse til trappe på 1. sal i sidebygning Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1961 Til- og ombygninger (Instal. af oliefyringsanlæg) Instal. af oliefyringsanlæg Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1952 Til- og ombygninger (Se matr. nr. 82b, Bygningsforandringer i kælder, stue og på 1. sal i en eksisterende villa samt på 1. sal i en eksisterende staldbygning i sydskellet ved indretning af kollegieværelser m.m.) Se matr. nr. 82b, Bygningsforandringer i kælder, stue og på 1. sal i en eksisterende villa samt på 1. sal i en eksisterende staldbygning i sydskellet ved indretning af kollegieværelser m.m. Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1949 Til- og ombygninger (Opstilling af skæremaskine på 2. sal) Opstilling af skæremaskine på 2. sal Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1945 Til- og ombygninger (Opstilling af friktionspresse på 2. sal) Opstilling af friktionspresse på 2. sal Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1943 Til- og ombygninger (Indretn. af elevator og badeværelse i 4 etager) Indretn. af elevator og badeværelse i 4 etager Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1928 Til- og ombygninger (Centralvarmeanlæg i 3 etager) Centralvarmeanlæg i 3 etager Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1921 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1921 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1917 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1912 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1910 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1902 Særlige sager (2 etages fabriksbygning (1)) 2 etages fabriksbygning (1) Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1897 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1889 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1869 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1869 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A 1865 Til- og ombygninger (Bygningsændringer) Bygningsændringer Download PDF
Sortedam Dossering 53A   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Sortedam Dossering 53A   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Sortedam Dossering 53A   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 28 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Sortedam Dossering 53C, kl. med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Sortedam Dossering 53C, kl.
Rapporten fra 2016 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Sortedam Dossering 53C, kl. , 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Fredensgade Øst Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Sortedam Dossering 53C, kl. Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »