DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Svendborggade 1, 6. 104. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer 44 byggesagsdokumenter knyttet til Svendborggade 1, 6. 104. De dækker perioden 1954 - 2016 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Vi har ikke fundet servitutter på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Svendborggade 1, 6. 104 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Svendborggade 1, 6. 104.
thumbnail: Skråfoto fra 1937 taget 72 meter fra Svendborggade 1, 6. 104

Skråfoto fra 1937 taget 72 meter sydvest for Svendborggade 1, 6. 104. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

bygningen på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø har 44 historiske byggesager, der dækker perioden 1954 - 2016. De 44 historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Svendborggade 1, 6. 104

Adresse Dato Beskrivelse Download
Svendborggade 1 2016 Til- og ombygninger (Renoverer og ombygge institutionen "Egmontgården" Svendborggade 1-5 (1)) Renoverer og ombygge institutionen "Egmontgården" Svendborggade 1-5 (1) Download PDF
Svendborggade 1 2013 Til- og ombygninger (Ombygning af 1., 2. og 3. sal) Ombygning af 1., 2. og 3. sal Download PDF
Svendborggade 1 2012 Til- og ombygninger (Tidl. matr. 5837, etabl. af produktionskøkken, Daginst. Æblehaven) Tidl. matr. 5837, etabl. af produktionskøkken, Daginst. Æblehaven Download PDF
Svendborggade 1 2011 Særlige sager (Indretn. af friarealer, etabl. af legeplads, opsætn. af pergola og flytn. af låge) Indretn. af friarealer, etabl. af legeplads, opsætn. af pergola og flytn. af låge Download PDF
Svendborggade 1 2009 Til- og ombygninger (Indretning af værested i stueetage) Indretning af værested i stueetage Download PDF
Svendborggade 1 2009 Til- og ombygninger (Vindues udskiftning i børnehaven Æblehaven i st. i hovedbygn. og sidebygn. Svendborggade 1, tidligere matr.nr. 5837 UK) Vindues udskiftning i børnehaven Æblehaven i st. i hovedbygn. og sidebygn. Svendborggade 1, tidligere matr.nr. 5837 UK Download PDF
Svendborggade 1 2005 Til- og ombygninger (Indretn. af nye socialrådgiverkontorer på 1. sal, retabl. af boliger på 2. sal ved nedl. af kontorer mv. (1)) Indretn. af nye socialrådgiverkontorer på 1. sal, retabl. af boliger på 2. sal ved nedl. af kontorer mv. (1) Download PDF
Svendborggade 1 2004 Til- og ombygninger (Bygningsændringer på 1. - 6. sal Tidligere matr.nr. 5837 UK (1)) Bygningsændringer på 1. - 6. sal Tidligere matr.nr. 5837 UK (1) Download PDF
Svendborggade 1 1996 Til- og ombygninger (Udførelse af diverse bygningsændringer) Udførelse af diverse bygningsændringer Download PDF
Svendborggade 1 1994 Til- og ombygninger (Opførelse af en ca. 69 m² stor liggehal) Opførelse af en ca. 69 m² stor liggehal Download PDF
Svendborggade 1 1991 Til- og ombygninger (Indretning af bade- og omklædningsrum i stueetagen) Indretning af bade- og omklædningsrum i stueetagen Download PDF
Svendborggade 1 1980 Til- og ombygninger (Installation af et ventilationsanlæg fra køkken og toiletrum ) Installation af et ventilationsanlæg fra køkken og toiletrum Download PDF
Svendborggade 1 1978 Til- og ombygninger (Bygningændringer i stueetagen og på 1., 2. , 3. , 4. og 5. sal ved indretning af et socialcenter) Bygningændringer i stueetagen og på 1., 2. , 3. , 4. og 5. sal ved indretning af et socialcenter Download PDF
Svendborggade 1 1974 Til- og ombygninger (Udførelse af chaussé-brolægning) Udførelse af chaussé-brolægning Download PDF
Svendborggade 1 1974 Til- og ombygninger (Fjernels af skillevæg mellem 2 toiletrum i børnehaven i nr. 6) Fjernels af skillevæg mellem 2 toiletrum i børnehaven i nr. 6 Download PDF
Svendborggade 1 1972 Til- og ombygninger (Opskalning af tagkonstuktionen for afhjælning af fugtgener i øverste etage) Opskalning af tagkonstuktionen for afhjælning af fugtgener i øverste etage Download PDF
Svendborggade 1 1969 Til- og ombygninger (Installation af en håndvask på 2. etage i rum nr. 212) Installation af en håndvask på 2. etage i rum nr. 212 Download PDF
Svendborggade 1 1968 Til- og ombygninger (Fjernelse og installation af en vask og installlation af et gulvafløb m.m. i merketenderiets køkken i stueetagen) Fjernelse og installation af en vask og installlation af et gulvafløb m.m. i merketenderiets køkken i stueetagen Download PDF
Svendborggade 1 1968 Til- og ombygninger (Installation af vaske på 1. og 2. etage) Installation af vaske på 1. og 2. etage Download PDF
Svendborggade 1 1966 Til- og ombygninger (Installation af en vask i marketenderiet på 1. etage) Installation af en vask i marketenderiet på 1. etage Download PDF
Svendborggade 1 1964 Til- og ombygninger (Fjernelse go istallation af en køkkenvask på 1. sal) Fjernelse go istallation af en køkkenvask på 1. sal Download PDF
Svendborggade 1 1962 Særlige sager (Bygningsforandringer ved samebygning med "mødrehjælsinstitutionen" på matr. nr. 5837 og installation af elevatorer) Bygningsforandringer ved samebygning med "mødrehjælsinstitutionen" på matr. nr. 5837 og installation af elevatorer Download PDF
Svendborggade 1 1962 Nybyggeri (En 7-etages "mødrehjælpeinstitution" og en 1-etages børnehavebygning (1)) En 7-etages "mødrehjælpeinstitution" og en 1-etages børnehavebygning (1) Download PDF
Svendborggade 1 1962 Til- og ombygninger (Fjernelse af og installation af vaske på 1. sal) Fjernelse af og installation af vaske på 1. sal Download PDF
Svendborggade 1 1961 Til- og ombygninger (Udførelse af ventilationsanlæg) Udførelse af ventilationsanlæg Download PDF
Svendborggade 1 1961 Til- og ombygninger (Indretning af børnehave i 1- etages foredragssal (1)) Indretning af børnehave i 1- etages foredragssal (1) Download PDF
Svendborggade 1 1961 Til- og ombygninger (Installation af ventilationsanlæg i gårdkælderen) Installation af ventilationsanlæg i gårdkælderen Download PDF
Svendborggade 1 1956 Til- og ombygninger (Opførelse af en liggehal) Opførelse af en liggehal Download PDF
Svendborggade 1 1956 Til- og ombygninger (Afløb fra et vaskeri i parterre) Afløb fra et vaskeri i parterre Download PDF
Svendborggade 1 1954 Nybyggeri (Opførelse af en 7-etages administrations- og kollektivbygning, en foredragssal m.m. (1)) Opførelse af en 7-etages administrations- og kollektivbygning, en foredragssal m.m. (1) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg I (1)) Læg I (1) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (1)) Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (1) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg III, se også tilladelse af 25/3-1959 i matr. nr. 5837UK fællesafløb med matr. nr. 5837UK. tinglyst 28/6-1961 (1)) Læg III, se også tilladelse af 25/3-1959 i matr. nr. 5837UK fællesafløb med matr. nr. 5837UK. tinglyst 28/6-1961 (1) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg III, se også tilladelse af 25/3-1959 i matr. nr. 5837UK fællesafløb med matr. nr. 5837UK. tinglyst 28/6-1961 (2)) Læg III, se også tilladelse af 25/3-1959 i matr. nr. 5837UK fællesafløb med matr. nr. 5837UK. tinglyst 28/6-1961 (2) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (2)) Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (2) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg I (2)) Læg I (2) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (3)) Læg II, Tilsynsplanen vedr. till af 25/10-52 se læg I, fællesafløb m. 5837, tinglyst 28/6-1961 (3) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg I (3)) Læg I (3) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Læg I (4)) Læg I (4) Download PDF
Svendborggade 1   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (1)) Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (1) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (2)) Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (2) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (3)) Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (3) Download PDF
Svendborggade 1   - Vand-/Spildevand indtil 2015 (Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (4)) Fællesafløb med matr. nr. 5836 tinglyst 26/6-1961 (4) Download PDF

Tabellen viser de 44 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Der er ingen servitutter på ejendommen Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

Officielle attester og rapporter på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Svendborggade 1, 6. 104 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Svendborggade 1, 6. 104
Rapporten fra 2009 tildeler bygningen energimærke C
Læs mere energimærket på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Svendborggade 1, 6. 104, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Svendborggade 1, 6. 104 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »