DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter — Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Vognmandsmarken 85. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer tolv byggesagsdokumenter knyttet til Vognmandsmarken 85. De dækker perioden 1 - 2019 og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er fire servitutter knyttet til Vognmandsmarken 85. Bygningens ældste servitut stammer fra 1900 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Vognmandsmarken 85 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Vognmandsmarken 85.
thumbnail: Skråfoto fra 1950-1960 taget 247 meter fra Vognmandsmarken 85

Skråfoto fra 1950-1960 taget 247 meter vest for Vognmandsmarken 85. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

Bygningen på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø har tolv historiske byggesager, der dækker perioden 1 - 2019. De tolv historiske byggesager indeholder information om bygningens historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Vognmandsmarken 85

Adresse Dato Beskrivelse Download
Vognmandsmarken 85 2019 Ukendt (23. juni 2019 Digital - Afholdelse af Skt. Hans, Kildevældsparken på Østerbro.) 23. juni 2019 Digital - Afholdelse af Skt. Hans, Kildevældsparken på Østerbro. Download PDF
Vognmandsmarken 85 2016 Ukendt (Opførelse af grønt aktivitets- og opholdsområde i Kildevældsparken) Opførelse af grønt aktivitets- og opholdsområde i Kildevældsparken Download PDF
Vognmandsmarken 85 2003 Til- og ombygninger (Opf. af en 1-etages 48 m² sto tilbygning til eksisterende pavillonbygning på legepladsområde) Opf. af en 1-etages 48 m² sto tilbygning til eksisterende pavillonbygning på legepladsområde Download PDF
Vognmandsmarken 85 1989 Til- og ombygninger (Opstilling af en ca. 58 m² legestuebygning) Opstilling af en ca. 58 m² legestuebygning Download PDF
Vognmandsmarken 85 1979 Til- og ombygninger (Bygningsændringer i folkerum ifm. indr. af baderum og rengøringsrum ) Bygningsændringer i folkerum ifm. indr. af baderum og rengøringsrum Download PDF
Vognmandsmarken 85 1975 Til- og ombygninger (Indr. af personaletoilet i et læskur) Indr. af personaletoilet i et læskur Download PDF
Vognmandsmarken 85 1973 Til- og ombygninger (Udskiftning af men iskiosk med en kombineret is- og pølsekiosk) Udskiftning af men iskiosk med en kombineret is- og pølsekiosk Download PDF
Vognmandsmarken 85 1927 Til- og ombygninger (Et lukket arbejdsskur, et delvis lukket læskur) Et lukket arbejdsskur, et delvis lukket læskur Download PDF
Vognmandsmarken 85 1927 Til- og ombygninger (En kioskbygning) En kioskbygning Download PDF
Vognmandsmarken 85 1 Ukendt (Digital - Afholdelse af Sankt Hans i Kildevældsparken den 23. juni 2018 fra kl. 14 - 13:30, Vognmandsmarken 85) Digital - Afholdelse af Sankt Hans i Kildevældsparken den 23. juni 2018 fra kl. 14 - 13:30, Vognmandsmarken 85 Download PDF
Vognmandsmarken 85   - Vand-/Spildevand indtil 2015 Download PDF
Vognmandsmarken 85   - Vandarkiv indtil 2004 Download PDF

Tabellen viser de 12 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

Dato Prioritet Type Tillægstekst
06.08.1900 1 Servitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv, (P/120)
23.01.1995 2 Servitut Dok om fjernvarme mv, akt F13I
11.07.2017 3 Servitut 10 Københavnske Parker
11.07.2017 4 Anden servitut 10 Københavnske Parker

Tabellen viser de 4 servitutter på ejendommen Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Du kan downloade servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Vognmandsmarken 85 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
De mange boligoplysninger er indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Vognmandsmarken 85, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 0 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Vognmandsmarken 85 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »