DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Amerika Plads 23, 12. tv. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i lejlighedens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på lejligheden.
  • Servitutter: Der er 21 servitutter knyttet til Amerika Plads 23, 12. tv. Lejlighedens ældste servitut stammer fra 2015 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på lejligheden.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Amerika Plads 23, 12. tv direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv energimærkerapport, tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Amerika Plads 23, 12. tv.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1933 taget 58 meter fra Amerika Plads 23, 12. tv

Skråfoto fra 1928-1933 taget 58 meter øst for Amerika Plads 23, 12. tv. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

Lejligheden på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø har ingen byggesager.

Historiske byggesager, Amerika Plads 23, 12. tv

Adresse Dato Beskrivelse Download

Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Københavns Kommune har et online byggesagsarkiv.

Københavns Kommune tilbyder fri adgang til kommunens byggesagsarkiv via filarkiv.

Byggesager på ejendomme hvor der f.eks. er banker, posthuse samt militære anlæg er ofte fortrolige. Kan du ikke finde en byggesags eller ønsker du at se en fortrolig sag, så kan du henvende dig til kommunens kundecenter.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, København Kommune »

Servitutter på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

Dato Prioritet Type Tillægstekst
19970513 1 andenServitut Dok om hjælpeledninger/kloakledninger
20050202 10 andenServitut Dok om spildevandsledninger mv
20050706 11 andenServitut Dok om fælles afledning af drænvand om parkeringskældre mv.
20050803 12 andenServitut Dok om etablering af jordankre mv
20060607 13 andenServitut Dok om vejudlæg af privat fællesvej mv
20061025 14 andenServitut Dok om afledning af spildevand fra olieud-
20110211 15 andenServitut
20150204 16 andenServitut
20150224 17 andenServitut
20170502 18 vedtaegter
24.02.2015 19 Servitut Deklaration om udnyttelse
19970513 2 andenServitut Dok om hjælpeledninger/kloakledninger
02.05.2017 20 Vedtægter VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMERIKA HAVE
20200304 22 vedtaegter
19970729 3 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
20020906 4 andenServitut Lokalplan nr. 347
20021211 5 andenServitut Dok. om vejudlæg eller forpligtelse hertil
20030619 6 andenServitut Dok om vejnedlæggelse
20030827 7 andenServitut Dok om vejudlæg mv
20040922 8 andenServitut Dok om grundejerforening, veje, parkeringsanlæg mv
20041115 9 andenServitut Dok om vejudlæg mv

Tabellen viser de 21 servitutter på ejendommen Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Amerika Plads 23, 12. tv med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af København Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Download Energimærkerapport for Amerika Plads 23, 12. tv
Rapporten fra 2017 tildeler bygningen energimærke A
Læs mere energimærket på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø her »
Download Energimærkerapport  
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Amerika Plads 23, 12. tv, 2100 København Ø

År Plantype Beskrivelse Download
1910 Lokalplan (vedtaget) Pakhusvej Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Københavns Kommuneplan 2019 Verdensby med ansvar Download PDF
2014 Kommuneplan Strategi (vedtaget) DEN SAMMENHÆNGENDE BY Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Verdensby med ansvar - Kommuneplanstrategi 2018 for København Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 3 kommuneplaner, der gælder for Amerika Plads 23, 12. tv Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »